Skapa lagerplatser (premium)

Med premiumabonnemanget har du möjlighet att skapa underplatser för din digitala inventering, inklusive detaljer på hyllnivå, samt att genomföra varuöverföringar och generera rapporter.

 

Det kan spara dig mycket tid och resurser om du har en digital översikt över dina lagerplatser där varuantalet justeras automatiskt med köp och försäljning. Rackbeat ger precis detta, då du kan skapa lagerplatser och genomföra varuöverföringar.

Skapa lagerplatser (premium)

Övervaka lagerplatser ner till hyllnivå

Du kan skapa så många lagerplatser du vill, och du kan till och med skapa underplatser som hyllor, stativ eller rader. Dessutom kan du specificera en transportplats om du har en fast, temporär plats som dina beställningar måste passera genom. Här kan du genomföra en extern lageröverföring för att följa pågående order. Du kan också registrera rörelsen av varor mellan interna lagerplatser och generera rapporter för varje plats.

 

Observera: Du kan också skapa lagerplatser med det basis abonnemanget. Dock behöver du premiumabonnemanget om du vill dela upp ditt lager i underplatser på hyllnivå.

 

Tilbaka till funktioner