Påminnelser om nybestilling

Få automatiske påminnelser om nybestilling, slik at du kan bestille nye varer før beholdningen blir for lav til å møte etterspørselen.

 

Det kan være utfordrende å nøyaktig fastslå når det er tid for å bestille nye varer til lageret ditt. Likevel er det avgjørende for virksomheten din å ha produktet klart når kundene dine ønsker å foreta et kjøp, slik at de ikke opplever leveringsforsinkelser eller tomme hyller. Rackbeat hjelper deg med å unngå dette ved å gi deg muligheten til å motta automatiske påminnelser om nybestilling.

Få påminnelser om nybestilling før beholdningen blir for lav

For å motta påminnelser om nybestilling:

 

Først må du bestemme en minimumslagerbeholdning for hvert produkt du ønsker å motta påminnelser om nybestilling for – det vil si en numerisk grense for antall varer tilgjengelig for nye salgsordrer på lageret. Du kan beregne dette ved å se på tidligere salgs- og innkjøpsrapporter i Rackbeat, for å få en idé om hvor raskt varer vanligvis selges. Etter å ha satt minimumsnivået, vil du få melding i systemet når den minimale terskelen er nådd. Du kan deretter plassere bestillingene dine under fanen for innkjøp i Rackbeat så snart en anbefaling om nybestilling kommer inn.

 

Du kan motta anbefalinger om nybestilling både med basis og premium-abonnement.

 

Tilbake til funksjoner