Produksjonsstyring

Få innsikt i alle prosessene i produksjonsflyten med Rackbeats produksjonsstyring

Har du digitale ambisjoner og trenger fleksibilitet i produksjonen? Rackbeat hjelper deg med å optimalisere de viktigste ressursene dine: medarbeidere, tid og materialer.

New call-to-action
Produksjonsstyring

Med Rackbeat for hånden kan du enkelt synkronisere hele ordre-, innkjøps- og produktflyten med funksjonalitet som åpner for:

Sporing av materialer og produkter på tvers av flere lokasjoner

Sporing av materialer og produkter på tvers av flere lokasjoner

Oppretting av materiallister

Oppretting av materiallister

Håndtering av produktvarianter

Håndtering av produktvarianter

Programvare for produksjonsstyring: Hvordan det fungerer

«Produksjonsstyring» omfatter alle aktiviteter som styrer prosessene mellom ordre og frakt i virksomheten. Et produksjonstyrings-system kalles også et MRP-system. MRP er forkortelse for Material Requirement Planning; det betyr at et MRP-system er et verktøy for planlegging og beslutningstaking i produksjonsprosessen.

Med produksjonsstyrings programvare kan du sikre at produksjonen i virksomheten er koordinert med ditt forventede salg og dine nåværende lagerrutiner.

Mange bedrifter bruker fortsatt excel-ark for produksjonsplanlegging. Men det har mange ulemper, blant annet:

  • Det tar mange arbeidstimer å sette opp og vedlikeholde et planleggingssystem i excel
  • Et excel-ark kan være vanskelig å lese for alle andre enn personen som satte det opp
  • Excel-ark gir kun et todimensjonalt perspektiv av produksjonsprosessen, mens dedikert programvare gir en 360-graders oversikt over hele prosessen
  • Et excel-ark kan ikke hjelpe deg med å analysere når varer skal produseres, og hvilken maskin som skal brukes, for å sikre at du utnytter produksjonskapasiteten maksimalt.
  • Du trenger mer enn ett excel-ark hvis du skal ta hensyn til flere aspekter ved produksjonen

Når du velger å konsolidere hele produksjonsflyten i ett produksjonstyrings-system, optimaliserer du gjennomstrømningen i produksjonen. Det betyr at du vil kunne identifisere avvik og forsinkelser i produksjonen i fremtiden. Du vil alltid være i forkant når det gjelder håndtering av feil og mangler, og du kan sørge for at små feil ikke blir dyre.

På denne måten sikrer du at det aldri blir produsert mer enn det som er nødvendig, og Rackbeat varsler deg når det er på tide å produsere ekstra varelager. Dersom det legges inn en bestilling på et produkt som ikke er på lager, gir Rackbeat beskjed om at det må produseres for å kunne levere, og sier fra om du har de nødvendige materialene på lager.

Utvidet produksjonsstyring

Du får ikke bare oversikt over produksjoner som pågår, men også produksjoner som er planlagt i fremtiden. På denne måten kan du kjøpe inn materialer, og sørge for at de er tilgjengelige når en ny produksjon starter.

I tillegg kan du tildele en medarbeider og/eller en ordre til en bestemt produksjon, som betyr at du vet hvem det ferdige produktet skal til, og hvor mye som er igjen av en produksjon når ordren er fylt.

Jobber du med utløpsdatoer og FMCG i produksjonsplanleggingen? Rackbeat har utviklet en tilleggsmodul som gir deg tilgang til batch-kontroll. Modulen gir deg full sporing av batchene. Det betyr at du alltid vet:

  • Når du mottok en batch
  • Hvilken- og hvor mange produksjoner en gitt batch er en del av
  • Hvem som har mottatt produkter fra den ferdige produksjonen
Utvidet produksjonsstyring
Optimaliser produksjonsplanleggingen din med Rackbeat

Optimaliser produksjonsplanleggingen din med Rackbeat

Er du klar for å digitalisere produksjonsplanlegging i bedriften din?

Rackbeats produksjonsstyring hjelper deg med å håndtere, synkronisere og øke effektiviteten på tvers av hele flyten i produksjonsprosessen. Du optimaliserer ressursforbruket og sørger for at produksjonen skaper optimal verdi for virksomheten.

 

New call-to-action