Plukk og pakk

Plukk og pakk er en sentral prosess innen lagerstyring og logistikk. Prosessen involverer utvelgelsen (plukkingen) av spesifikke varer fra lagerbeholdningen for å oppfylle kundeordre, etterfulgt av forberedelsen (pakkingen) av disse varene for forsendelse. Håndteringen av plukk og pakk er avgjørende for å sikre rask og nøyaktig ordreoppfyllelse. Dette spiller en vesentlig rolle i kundetilfredsheten og effektiviteten av en bedrifts forsyningskjede.

Rackbeat februar 12, 2024

Hvordan ser plukk- og pakkprosessen ut?

 • Ordremottak: Prosessen starter når en kundeordre mottas eller registreres.
 • Plukkliste opprettes: En plukkliste genereres, som detaljert angir hvilke varer som skal plukkes fra lageret samt deres plassering.
 • Plukking: Lagermedarbeidere samler varer fra deres respektive plasseringer på lageret basert på plukklisten.
 • Pakking: De plukkede varene pakkes forsiktig, ofte med pakkseddel og annet relevant forsendelsesmateriale.
 • Forsendelsesforberedelse: Den pakkede ordren merkes med forsendelsesinformasjon og gjøres klar til levering til kunden.

 

Den effektive plukke- og pakkeprosessen

 • Automatisering: Bruk av teknologi som strekkodeskannere og automatiserte lagerroboter for å øke nøyaktigheten og hastigheten.
 • Batch-plukking: Plukking av flere ordrer samtidig for å redusere antallet turer gjennom lageret.
 • Sone-plukking: Oppdeling av lageret i soner, hvor hver medarbeider er ansvarlig for plukking innenfor en spesifikk sone.
 • Systematisk layout: Organisering av lageret for å minimere avstanden mellom ofte plukkede varer.

 

Rackbeats rolle i plukk og pakk-prosessen

Rackbeat kan effektivisere og forbedre plukk og pakk-prosessen betydelig gjennom sin lagerstyringsprogramvare. Med Rackbeat kan bedrifter:

 • Få plukklister når en salgsordre registreres: Så snart en salgsordre er registrert i systemet, vil det automatisk opprettes en tilhørende plukkliste med alle varene, antallene og plasseringene.
 • Tilgå varelageret i sanntid: Sanntidsoppdateringer på lagerbeholdninger og ordrestatus hjelper med å unngå feil og sikrer at varer er tilgjengelige når de er nødvendige.
 • Integrere lageret med forsendelsesløsningen: Lett integrasjon med forsendelsestjenester, så man kan få generert forsendelsesetiketter og dokumentasjon samtidig som man pakker, noe som reduserer forberedelsestiden for forsendelsen.

Ved å benytte Rackbeats lagerstyring kan bedrifter dermed forbedre nøyaktigheten og effektiviteten av sine plukk og pakk-operasjoner, noe som fører til raskere ordreoppfyllelse, lavere kostnader og forbedret kundetilfredshet.

Tilbake til ordboken