Den succesfulde overgang fra e-conomics Lager til Lager af Rackbeat

Seacom

Stabilitet og medvind ombord på e-conomic

Siden årtusindeskiftet har det danske firma, Seacom, med Carl-Johan Jensen ved roret, hjulpet skibe sikkert i havn via deres kommunikationsanlæg. Kommunikationsanlæggene sørger nemlig for, at al information imellem kaptajn og besætning strømmer uhindret igennem fartøjernes mange dæk: så varer, passager og mandskab kommer helskindet i land til tiden.

Og der overdrives ikke, når man siger, at Seacoms kompas peger i alle retninger på de syv verdenshave. For som Carl-Johan fortæller, går Seacoms rute helt fra hovedkvarteret i Aabyhøj til produktionen i Støvring og videre til installatørerne i Holland, hvorfra systemet ender hos kunder i Europa, Asien og Nordamerika:

“Salget foregår jo til hele verden. Det, der står bagved mig, skal til Malaysia. Og om lidt skal jeg sende en reservedel til Florida. Ellers, så er markedet meget de mange skibsværfter i Norge. Vi producerer og har lager i Støvring, hvor produktet så bliver sendt afsted til Holland. Og så har jeg et lille reservelager her på mit kontor. Så jeg har sådan set tre lokationer at arbejde med.”

Med firmaets internationale udsyn kræves der en del systematisering og struktur for at holde orden i ordreflowet. Her har Carl-Johan længe lænet sig op ad lagersystemet Lager af e-conomic, som et pålideligt anker for forretningen:

“Min oplevelse med e-conomic har været rigtig god. Jeg synes, det har været et superlækkert system at arbejde i. Det var helt tydeligt, at e-conomic er et system, hvor man havde sat sig ned og sagt: ‘nu skal vi lave et lille system til den lille erhvervsdrivende, som er brugervenligt.’”

Men, livet på havet er omskifteligt. Som en sky fra en klar himmel, kan en storm afløse solens stråler, så skumsprøjt falder på dækket og skibet begynder at gynge. På samme måde kan tech-verdenen også hurtigt ændre forholdene i ens forretning.

I kikkerten spotter Carl-Johan nemlig nogle fundamentale forandringer forude for Seacom.

Til søs i nyt system og ukendt farvand

For bedst som alt ånder fred og idyl på dækket, tikker der en mail ind i Carl-Johans indbakke. Beskeden lyder:

“Vi har lyttet til jer. Og vi erstatter Lager med det fleksible Lager af Rackbeat. Det betyder, at det gamle Lager lukkes pr. 31/12 2023.”

Når man pludselig skal til at omlægge sine arbejdsgange og lære et helt nyt system at kende, er ens umiddelbare reaktion ofte præget af modvilje. Carl-Johan ærgrer sig også, da han får nyheden – særligt over det ocean af data, som skal fasttømres, så det ikke ryger over bord:

“Der tænkte jeg ‘åh nej, åh nej – to ugers hårdt arbejde med at overføre data, der ligger foran mig.’ Og så er der alle formel-layouts af ordrebekræftelser, fakturere og kreditnotes. Så det var en meget tung ting. Man ved jo, at når man skal over til et nyt system, at det gøres jo ikke uden sværdslag.”

Det lader derfor til, at der venter et tidskrævende lærings- og opsætningsforløb. For Carl-Johan har kæmpet med integrationen af nye systemer før, som dengang han skulle installere C5 for mange år siden: “Der kan ligge et pænt stort arbejde. I C5 var det umuligt at komme i gang uden at hyre en EDB-teknikker i 14 dage.”

Dermed kunne overgangen fra e-conomics Lager til Rackbeat nemt blive en kuldsejling, hvis ikke brugervenligheden og opstartshjælpen var i top. På den anden side, kunne det også være, at der ventede en glædelig overraskelse, når Carl-Johan først lagde til kaj i sit nye lagerstyringssystem.

For der var trods alt ting, der kunne forbedres i e-conomics lagersystem såsom, at “indholdet i det enkelte varekort var noget simpelt” og det kunne også være en udfordring at få tingene “til at stå pænt på et tilbud.”  Han er også stadig meget glad for e-conomics økonomistyring – og de anbefaler jo netop Rackbeat.

Så måske vil han alligevel komme igennem uvejret og ende sikkert på land?

På sikker kurs med Rackbeat

Det viser sig i hvert fald hurtigt, at den storm, der kunne have ramt Seacom, hurtigt bliver afblæst, da Carl-Johan kommer i kontakt med systemet og Rackbeats lager-eksperter. Han får nemlig kastet en redningskrans bestående af assisteret migration, hvilket kan kaldes en form for flyttehjælp til folk, der snart står uden lager-tag over hovedet.

Carl-Johan beskriver forløbet således:

“Det har været super-fantastisk. Jeg har været på sådan et webinar-kursus, hvor man ligesom får en idé om, hvad det går ud på. Så sagde jeg jo så ‘go’ til jeres tekniker, som så har assisteret mig og hjulpet med at overflytte vigtige data fra mine kunder og varefelter. Jeg har så kunne tjekke det igennem og sige, ‘alle sprog kunne jeg godt tænke mig var sat til engelsk.’ Og så gjorde han det. Min assistance, den har været guld værd.”

Derfor har selve flytningen “været lettere end forventet” og “overgangen relativ enkel.” Carl-Johan tager således sit nye lagersystem i brug “24 timer efter” den assisterede migration. Her opdager han også, at Rackbeat er rimelig intuitivt og brugervenligt, fordi det minder en del om e-conomics Lager i opbygningen og systemets logik:

“Jeg har siddet med e-conomics lagerstyring og ordrebehandling i nogen tid, så jeg ved godt, sådan cirka, hvad der skal ske i sådan et program. De to systemer ligner jo hinanden en hel del. Forskellen er ikke ret stor, og jeg vænner mig jo til det. Og nu kører det derudaf i dagligdagen.”

I dag agerer Rackbeat derfor bindeled mellem lagrene, produktionen og installationen i Aabyhøj, Støvring og Holland. Og Carl-Johan bruger de fleste funktioner i sine arbejdsgange, “jeg bruger det meste af, hvad man kan med et lagersystem.”

Men Rackbeat gavner især, når der skal sendes tilbud ud med billeder på, der er “noget kunderne rigtig, rigtig godt kan lide,” som herefter omdannes til de ordrer skibene modtager rundt omkring i verden.

Så efter lidt flyttehjælp og en kort tilvænningsperiode, er der ingen funktioner, som Carl-Johan savner i forhold til sit gamle lagersystem. Derfor vil han anbefale, at andre e-conomic kunder også hopper med over til Rackbeat i stedet for at søge helt nye løsninger, da “det er helt uoverskueligt og slet ikke nødvendigt” at kigge andre steder hen.

For ham er Rackbeat nemlig gået hen og blivet “helt uundværligt” og “det vigtigste arbejdsredskab” i repertoiret.

Dermed er Seacom kommet på sikker kurs med Rackbeat ved kommandobroen.