Månedlig lageromsætningsrate

Månedlig lageromsætningsrate, også kendt som lageromsætningshastighed, er et nøgletal, der måler hvor mange gange en virksomheds lagerbeholdning bliver solgt og genopfyldt i løbet af en måned. Dette tal giver indsigt i lagerstyringens effektivitet og kan indikere, hvor hurtigt produkter bevæger sig gennem lageret. En høj lageromsætningsrate tyder på, at lageret hurtigt omsættes til salg, hvilket kan være tegn på effektiv lagerstyring og god efterspørgsel efter produkterne. Omvendt kan en lav lageromsætningsrate indikere overlager, ineffektiv lagerstyring eller lav efterspørgsel.

Rackbeat juni 21, 2024

Hvorfor udregne den månedlige lageromsætningsrate?

At udregne den månedlige lageromsætningsrate er vigtigt for effektiv lagerstyring, fordi det hjælper med at identificere, hvor godt virksomheden formår at balancere lagerbeholdning og efterspørgsel. En høj lageromsætningsrate reducerer risikoen for forældelse af varer og holder lageromkostningerne nede. Det giver også virksomheden mulighed for at tilpasse indkøbstyringen og lagerbeholdning mere præcist til markedets behov, hvilket optimerer kapitalbindingen i lageret og forbedrer likviditeten.

 

Betydning af lageromsætningsraten

  • Høj lageromsætningsrate: Indikerer at lageret bliver hurtigt solgt og genopfyldt, hvilket ofte tyder på effektiv lagerstyring og høj efterspørgsel efter produkterne.
  • Lav lageromsætningsrate: Kan tyde på overflødig lagerbeholdning, lav efterspørgsel eller ineffektiv lagerstyring, hvilket kan medføre øgede lageromkostninger og risiko for forældelse af varer.

 

Beregning af månedlig lageromsætningsrate

Den månedlige lageromsætningsrate beregnes ved at dividere månedens omkostninger ved solgte varer (COGS) med gennemsnitslagerbeholdningen for samme periode. Formlen er som følger:

Lageromsætningsrate= Gennemsnitslagerbeholdning

Hvor:

  • COGS er omkostningerne ved de varer, der er solgt i løbet af måneden.
  • Gennemsnitslagerbeholdning er gennemsnitsværdien af lagerbeholdningen i starten og slutningen af måneden.

 

Eksempel: Hvis en virksomhed har en COGS på 100.000 kr. og en gennemsnitslagerbeholdning på 25.000 kr. i løbet af en måned, vil lageromsætningsraten være:

Dette betyder, at lagerbeholdningen er blevet solgt og genopfyldt fire gange i løbet af måneden.

Tilbage til ordbogen