Månedlig lageromsetningshastighet

Månedlig lageromsetningshastighet, også kjent som lageromsetningshastighet, er en nøkkelindikator som måler hvor mange ganger en virksomhets lagerbeholdning blir solgt og fylt opp i løpet av en måned. Dette tallet gir innsikt i lagerstyringens effektivitet og kan indikere hvor raskt produkter beveger seg gjennom lageret. En høy lageromsetningshastighet antyder at lageret raskt omsettes til salg, noe som kan være et tegn på effektiv lagerstyring og god etterspørsel etter produktene. Omvendt kan en lav lageromsetningshastighet indikere overflødig lagerbeholdning, ineffektiv lagerstyring eller lav etterspørsel.

Rackbeat juni 20, 2024

Hvorfor beregne den månedlige lageromsetningshastigheten?

Å beregne den månedlige lageromsetningshastigheten er viktig for effektiv lagerstyring fordi det hjelper med å identifisere hvor godt virksomheten klarer å balansere lagerbeholdning og etterspørsel. En høy lageromsetningshastighet reduserer risikoen for foreldelse av varer og holder lagerkostnadene nede. Det gir også virksomheten mulighet til å tilpasse innkjøpsstyringen og lagerbeholdningen mer presist til markedets behov, noe som optimaliserer kapitalbindingen i lageret og forbedrer likviditeten.

 

Betydning av lageromsetningshastigheten

  • Høy lageromsetningshastighet: Indikerer at lageret blir raskt solgt og fylt opp igjen, noe som ofte tyder på effektiv lagerstyring og høy etterspørsel etter produktene.
  • Lav lageromsetningshastighet: Kan tyde på overflødig lagerbeholdning, lav etterspørsel eller ineffektiv lagerstyring, noe som kan føre til økte lagerkostnader og risiko for foreldelse av varer.

 

Beregning av månedlig lageromsetningshastighet

Den månedlige lageromsetningshastigheten beregnes ved å dele månedens kostnader ved solgte varer (COGS) med gjennomsnittlig lagerbeholdning for samme periode. Formelen er som følger:

Hvor:

  • COGS er kostnadene ved de varer som er solgt i løpet av måneden.
  • Gjennomsnittlig lagerbeholdning er gjennomsnittsverdien av lagerbeholdningen i starten og slutten av måneden.

Eksempel: Hvis en bedrift har en COGS på 100.000 kr. og en gjennomsnittlig lagerbeholdning på 25.000 kr. i løpet av en måned, vil lageromsetningshastigheten være:

Dette betyr at lagerbeholdningen har blitt solgt og fylt opp fire ganger i løpet av måneden.

 

Tilbake til ordboken