Få tillgång till batchhantering

Spårning över köp, försäljning och ditt lager

Uppnå fullständig spårbarhet från inköp av råvaror till produktion och försäljning.

Batchhantering är mycket effektivt när du säljer vidare varor som har köpts med ett batchnummer, eller om du producerar batcher själv.

 

Du kan när som helst köpa batchkontroll för ditt abonnemang

Batchhantering

599 SEK

Per månad. Per användare

Serienummer batchkontroll

Alternativ att koppla batchkontroll till Produktion

Batchspårning från inköp

Batchspårning av kundorder

Anpassat förfallodatum/förfallodag till en vald batch

Komma igång

Uppnå fullständig spårbarhet

vilket gör det enkelt att hitta produkter från en specifik batch ifall du behöver återkalla vissa produkter. Om du får problem med vissa produkter gör systemet det enkelt att identifiera leverantören av dessa varor.

Sluta använda onödiga tidsspårningsprodukter eller partier. Rackbeat gör det hela enkelt och ger dig möjlighet att reagera snabbare på problem.

Batchhantering passar särskilt bra för företag som arbetar med livsmedel, medicin eller andra produkter med kort utgångsdatum.

Läs mer om hur du kommer igång med batchhantering här.