Digital lagerhantering: Spara tid och resurser när du slipper de manuella arbetsprocesserna

By Rackbeat februari 13, 2024

Nackdelarna med att köra manuell lagerhantering jämfört med digital lagerhantering

Du sitter kanske med en liten, enveten röst längst bak i huvudet som viskar att du kan fortsätta med den manuella lagerhanteringen i dina kalkylblad, Word-dokument eller på tavlan.

Varför lära en gammal hund att sitta?

Det kan också vara så att digital lagerhantering låter som en dyr och resurskrävande omställning för din verksamhet.

Har vi tid och råd för all den programvaran?

Men samtidigt har du dragits till den digitala lagerhanteringen. Kanske för att du anar att det finns något att vinna på att göra din lagerhantering mer automatiserad, effektiv och ja… Digital.

Och just därför ska du nu få höra mer om varför digital lagerhantering är mycket bättre för ditt lagerdrivna företag – oavsett om du driver en webbshop, bedriver grossistverksamhet eller har ett produktionsföretag.

Men först får du de viktigaste skälen till att den manuella lagerhanteringen håller på att bli, ett mycket dyrt, minne från det förflutna:

Med manuell lagerhantering kan du inte undvika feltryck

Det kanske inte krävs en större studie för att övertyga dig om att människor gör fel. För fel kommer du att göra när du sitter och uppdaterar ditt lagerbestånd för hand eller på tangentbordet. Flera undersökningar, som denna från Inderscience, pekar på att den manuella lagerföringen medför stora kostnader. För när du har bråttom kommer du med stor sannolikhet inte att upptäcka feltrycken.

Var det 10 eller 15 artiklar som skulle dras av eller läggas till i varukolumnen?

Dessa fel kan ackumuleras och bli mycket kostsamma i längden. För med felaktiga varuräkningar kommer du att basera dina inköp på felaktiga data. Det gör att du antingen köper hem för många varor som du inte kan sälja, eller för få, så att du inte kan möta efterfrågan.

 

Manuell lagerhantering är tids- och resurskrävande

När din lagerhantering är manuell är det helt upp till dig själv att uppdatera dina kalkylblad eller dokument. Det måste ju göras varje gång det sker en varurörelse i form av inköp, lagerflytt, justeringar eller försäljning. Så det kräver mycket tid och energi. Och det kan vara svårt att behålla den goda ordningen i en ibland mycket hektisk vardag.

Se själv hur många problem Miniservetten hade med sin manuella lagerhantering innan de gick över till digital lagerhantering.

Du ska också kunna ta semester. Vem uppdaterar då varurörelserna? Det tar återigen tid och sliter på dina resurser att behöva sätta en anställd på att hantera de manuella arbetsprocesserna.

 

Manuell lagerhantering ger dubbelarbete eftersom det inte kan kopplas till andra system

Eftersom dina kalkylblad, handskrivna anteckningar eller Word-dokument varken kan kopplas till ekonomisystemet, webbshopen eller fraktleverantören, kommer du med din manuella lagerhantering att lägga tid på en massa dubbelarbete.

För efter att du har registrerat inköpen och försäljningsorder och uppdaterat ditt lagerbestånd måste du nu också rapportera det i dina andra system.

Det är slitsamt och onödigt dubbelarbete.

Och mycket anti-2024. Idag har dina konkurrenter med största sannolikhet skräddarsydda system för de viktigaste arbetsområdena, såsom lagerhanteringen. Därför ligger du efter i poäng när du inte investerar i digital lagerhantering.

Så det finns alltså betydande skäl till att du ska lämna den manuella lagerhanteringen på perrongen och istället kliva på tåget som heter digital lagerhantering. De utmaningar du stöter på med den manuella lagerföringen kommer nämligen att avlägsnas med Rackbeats digitala lagerhantering.

Säg adjö till feltryck och dubbelarbetet med Rackbeats digitala lagerhantering

Oavsett vad du säljer, vilken bransch du befinner dig i och om du har eget lager eller arbetar med dropshipping, finns det några kärnområden där Rackbeats digitala lagersystem kommer att lätta på arbetsbördan och frigöra resurser för dig.

Inga feltryck och inget resursslöseri med automatisk uppdatering av dina varutal

Till skillnad från den manuella lagerhanteringen kommer den digitala lagerhanteringen automatiskt att hålla dig uppdaterad om ditt lagerbestånd i realtid. Så snart en varurörelse har registrerats (i form av ett inköp, försäljning, lagerflytt eller en varujustering) kommer systemet att uppdatera dina varutal.

Det betyder att du inte behöver oroa dig för att göra feltryck eller använda onödiga resurser på att hålla ordning på alla kalkylblad, dokument eller anteckningar.

 

Rackbeats digitala lagerhantering ser till att du köper in rätt

Dessutom behöver du inte längre göra dina inköp baserade på opålitlig data. Rackbeats digitala lagersystem skiljer sig också från de manuella ark eller handskrivna anteckningar när du ska se till att dina varor finns på lagret – i tid. Du kan nämligen få påminnelser om återbeställning när det tillgängliga antalet för en given vara närmar sig smärtgränsen.

Därmed behöver du inte gå och titta på dina hyllor och gissa hur många varor som är kvar innan du kontaktar din leverantör. Det berättar systemet för dig.

Och så vinner du tillbaka de pengar som du slösade bort på den manuella lagerhanteringen, som präglades av antingen för höga kapitalbindningar i varulagret eller besvikna kunder som inte fick sina varor i tid.

Faktum är att du också kan välja att göra dina inköp med inköpshantering i Rackbeat, där du har dina fakturor, beställningar och leverantörsöversikter i överskådliga instrumentpaneler. Digitaliseringen av din lagerhantering ger dig alltså även en god portion supply chain management.

 

Hoppa över dubbelarbetet med digital lagerhantering och koppla dina system

Samtidigt kan Rackbeats digitala lagersystem kopplas till dina andra system, eftersom det är byggt på ett öppet API. Det betyder att det till exempel kan kommunicera med din webbshop. Om du har en webbshop kommer alla de försäljningar som sker i webbshoppen omedelbart att synkroniseras med lagersystemet, så att lagerbeståndet är uppdaterat.

Och har du ett ekonomisystem kommer dina lagervärden och fakturor att synkroniseras sömlöst från ditt digitala lagersystem till din bokföring. Det innebär att det är slut på allt det dubbelarbete som är förknippat med den oändliga manuella inmatningen.

Så alltså: Rackbeats digitala lagerhantering kan konkret spara dig tid, pengar och huvudbry orsakat av slitsam manuell lagerhantering.

Men hur kommer du igång på ett smidigt sätt med att digitalisera din lagerhantering?

 

Säg adjö till den manuella lagerdriften: Så enkelt är det att komma igång med Rackbeats digitala lagerhantering

Det är alltid en bra idé att provköra ett nytt system innan du bestämmer dig för att gå hela vägen. Därför rekommenderar vi att du skapar ett gratis användarkonto så att du kan testa Rackbeats digitala lagerhantering i 14 dagar utan bindning.

Om du har några frågor om hur systemet skulle kunna integreras med dina specifika arbetsprocesser kan du också boka en presentation av Rackbeat med en produktspecialist. Utgångspunkten kommer här att vara ditt företag och hur Rackbeat kan stödja era behov i praktiken.

Boka en demo