Vad är Supply Chain Management (SCM)?

By Rackbeat mars 20, 2022

När det gäller effektiv produktion, transparens och värdeskapande är Supply Chain Management (SCM) en av de viktigaste delarna i ditt företags produktionsprocess.

Men vad betyder ”supply chain” och varför är Supply Chain Management så viktigt? Läs vidare för att få svar på dina frågor om SCM.

Vad är Supply Chain?

Supply chain” är en engelsk term som betyder ”leveranskedja”. En supply chain eller leveranskedja illustrerar hur processen för produktproduktion ser ut från jord till bord – dvs. från det att produkten tillverkas tills den når konsumenten.

Beroende på typ av produkt finns det många olika sätt att illustrera leveranskedjan. Den första länken i leveranskedjan är vanligtvis antingen utvinning av råmaterialet eller produktionen av produkten. Vad som händer sedan varierar mycket beroende på hur produkten har producerats och hur den ska distribueras.

Till exempel kan en enkel illustration av en leveranskedja baseras på en bärbar dator. Här kan till exempel försörjningskedjan illustreras enligt följande:

  1. Fabriksproduktion: Den första länken i denna kedja är produktionen av produkten – i detta fall tillverkningen av den bärbara datorn på fabriken.
  2. Grossistverksamhet: Ett grossistföretag köper ett stort parti bärbara datorer och säljer dem vidare till en grossist eller återförsäljare.
  3. Kundbutik: Kundbutikerna säljer datorerna vidare till slutkonsumenten.
  4. Konsument: Slutkonsumenten köper en bärbar dator i butiken och är därmed den sista länken i kedjan.

Ovanstående leveranskedja förenklas, eftersom den moderna leveranskedjan ofta är betydligt mer komplex och välutvecklad. Det finns många olika typer av leveranskedjor som inte kan delas upp i steg på samma sätt.

Det kan till exempel bero på att företaget återvinner gamla och begagnade produkter. Därför är de linjära extraktions- och produktionsstegen i kedjan inte längre tillräckliga för produktens resa.

Läs också: Vad är lagerhantering – och varför är det viktigt?

 

Vad är Supply Chain Management – och varför är det viktigt?

Supply Chain Management (förkortat SCM) handlar om att förbättra försörjningskedjan genom att optimera processerna kring de olika länkarna i kedjan.

Det innebär att Supply Chain Management arbetar med att hantera och optimera de material- och informationsflöden som går från råvaruleverantören (eller fabrikstillverkaren) till slutkonsumenten. Syftet med SCM är alltså att skapa så mycket värde som möjligt för företaget genom optimering av länkarna i leveranskedjan.

Det finns många betydande fördelar med Supply Chain Management. Genom SCM kan du bland annat uppnå:

  • Bättre förståelse för risker förknippade med länkar i leveranskedjan
  • Större kontroll över och förbättrat samarbete med leverantörer
  • Större påverkan på leveranser
  • Ökad produktkvalitet
  • Minskade driftskostnader
  • Större trovärdighet och förbättrat företags rykte

Supply Chain Management har också den stora fördelen att företaget får större insyn i produktionen. Konsumenternas intresse för produktens ursprung ökar.

I takt med att hållbarhet alltmer kommer i fokus lägger den moderna konsumenten allt större vikt vid produktionsmetoder, förpackningar, CO2-påverkan – och på företagets etik kring produktionen som helhet. Därför blir det kontinuerligt mer och mer viktigt för företaget att förstå och kontrollera varje länk i leveranskedjan.

Supply Chain Management ger därmed en möjlighet att möta konsumenternas intresse och behov av transparens i produktionsprocessen – och det skapar stort värde på nedersta raden på kontot.

 

Få en översikt över leveranskedjan med Rackbeat

Är du redo att ta ett grepp om leveranskedjan och stärka ditt företags effektivitet och produktivitet? Rackbeat är ett molnbaserat lagerhanteringssystem som ger dig en 360-graders överblick över hela din supply chain – från inköpsprocess och försäljning hela vägen till leverans till kund.

Läs mer om lagerhantering för grossistföretag här och se hur Rackbeat kan hjälpa dig att få en överblick över ditt företags supply chain.

Se vad våra kunder säger om oss.