Guide til lageroppsett i din virksomhet

By Rackbeat januar 24, 2022

Et varelager kan fort bli rotete, uoversiktlig og fylt med produkter som ikke lenger brukes eller ikke lenger kan selges. Et rotete og uoversiktlig lager hindrer produktivitet i hverdagen. Derfor er lageroppsett et viktig fokuspunkt din virksomhet må ha styr på for å øke virksomhetens effektivitet og konkurranseevne.

Men hva er reglene for lageroppsett, og hvordan kommer du best i gang med lageroptimering? Les med her og bli klokere på hvordan du best innretter din virksomhets lager.

Regler for lageroppsett: Lovgivning og sikkerhet

Varelageret er en del av personalets arbeidsplass. Derfor skal lageret ikke kun være håndterbart og overkommelig, det skal også være brukervennlig for personalet: Det skal også overholde de sikkerhetsreglene for lageroppsett.

I henhold til den europeiske standard 15635:2008 skal det foretas ettersyn av varelageret ved montering og deretter løpende, minimum en gang i året.

Lageret skal kontrolleres for blant annet å sikre at elementer som f. eks. stolper og bærebjelker ikke er blitt misdannet, at de belastede reoler har den korrekte helning, og at bjelkesikringene sitter hvor de skal.

Sørg derfor alltid for at den ansvarlige for sikkerheten på lageret har styr på lovgivning og bekjentgjørelser for lageroppsett.

Slik gjør du – 4 trinn til lageroptimering


Trinn 1: Sørg for alltid å holde lageret ryddig

Du kan optimere lageroppsettet så mye du vil. Men hvis lageret ikke er ryddig, får du ikke mye ut av innsatsen. Derfor er det første trinnet å dedikere tid til å rydde opp på lageret.

Har du varer eller andre produkter liggende som ikke brukes, eller som er utgått, er det tid for å bli kvitt dem. En god tommelfingerregel er at hvis du ikke har brukt en vare i 12 måneder, kommer du sannsynligvis ikke til å bruke eller selge den de neste 12 måneder. Det er mange fordeler ved å minimere lagerbeholdningen. Blant annet får du mer plass til nye varer, færre kostander og mer effektiv arbeidsrutine.

Trinn 2: Sorter varesortimentet etter, hva du bruker mest

Forbruket av forskjellige typer varer vil alltid variere. Derfor kan du med fordel sortere lageret etter hvor ofte du bruker varer du beholder etter oppryddingen. Du kan for eksempel dele sortimentet opp i tre kategorier:

 • Varer, som brukes sjeldent
 • Varer, som brukes månedlig
 • Varer, som brukes ukentlig eller daglig

Sorteringen kan hjelpe deg med å overskue hvordan bestillingsmengdene av de forskjellige varer må justeres fremover. Samtidig har du også mulighet til å tenke ut forbruket i varenes fysiske plassering og tilgjengelighet på lageret.

Trinn 3: Hold lageroppsettet organisert

Etter sorteringen er organisering det neste trinn i lageroptimeringen. Et godt lageroppsett bygger på gjennomsiktighet – derfor er det tredje trinnet at du innretter lageret med fokus på å skape et organisert og gjennomskuelig system.

I en travel hverdag blir organisering fort satt til siden, og det resulterer i et uoversiktlig og rotete lager – og det sender deg tilbake til oppryddningsfasen. Derfor anbefaler vi at du etter oppryddingen og sorteringen sørger for å organisere lageret.

Plasser varer og produktgrupper etter faktorer som:

 • Varens størrelse
 • Hvor ofte varen brukes
 • Varens holdbarhet

Her kan det være en god ide å markere varer og produktgrupper med f.eks. farvekoder. Du kan lage en guide til de forskjellige labels – på den måten er du ikke avhengig av at det alltid er en stedkjent lageransvarlig til stede.

Plasseringen av dine varer er den ene delen av lagerorganiseringen. Den andre del er en strategisk plassering av lagerets skap, reoler og hyller. Her handler det om å øke tilgjengeligheten på lageret og skape plass og flow. På den måten kan du øke produktiviteten og servicenivået ovenfor kundene og samtidig redusere bortkastet tid.

Trinn 4: Automatiser prosesser gjennom lagerstyring

Når du har vært gjennom de ovenstående trinnene, gjelder det å skape håndterbarhet i hverdagen ved å bevare ryddigheten og organiseringen på lageret.

Her kan du implimentere et lagerstyringsverktøy, som kan hjelpe deg med å bevare overblikket over lageroppsettet gjennom automatisering av prosesser som:

 • Styring af innkjøpsflow og innkjøpsmængde
 • Håndtering av varenummer og strekkoder
 • Opptelling og lagerbeholdning
 • Optimering av produktmix
 • Mottakelse og forsendelse av varer og mye mer

Optimer lageroppsettet med Rackbeat

Er du klar til å optimere ditt lageroppsett? Rackbeats cloud-baserte lagerstyringsverktøy hjelper deg med å håndtere lageroptimeringen og innretningen i din virksomhet, så du kan skape overblikk over sin virksomhets lager.

Find mer informasjon om lagerstyring her og se, hvordan Rackbeat kan håndtere din lagerinnretning og -optimering.

Se, hva våre kunder sier om oss.