Hva er lagerstyring – og hvorfor er det viktig?

By Rackbeat desember 13, 2021

En av de vesentlige oppgavene for mange virksomheter er å selge varer. De fleste virksomheter håndterer varesalget sitt via et lager. Hvis varesalget skal kjøre optimalt, må virksomheten derfor alltid kunne følge flowet i forholdet mellom kjøpte og solgte varer på lageret deres. Og det er her lagerstyring kommer inn i bildet.

Lagerstyring gjør det mulig for deg alltid å bevare overblikket over lagerbeholdningen i din virksomhet. Men hva er lagerstyring helt nøyaktig, hvordan virker det og hvorfor må du vurdere lagerstyring til din virksomhet? I dette innlegget kan du få svar på disse spørsmålene og mye mer.

Hva er lagerstyring?

Lagerstyring er en softwareløsning som automatisk håndterer registrering av varer og det tilhørende arbeidet – som f. eks. gjenbestilling – i din virksomhets varelager.

Tidligere foregikk denne prosessen alltid manuelt; først ved bokføring med penn og papir og senere gjennom inntasting i Excel-ark. Men i dag foretrekker mange virksomheter å benytte seg av softwareløsninger som automatisk håndterer lagerstyring for dem.

 

Derfor bør du vurdere lagerstyring til din virksomhet

For langt de fleste virksomheter er lagerstyring en stor fordel – også selv om din virksomhet ikke er særlig stor. Jo større en virksomhets omsetning og lagerbeholdning er, desto større vil deres behov for lagerstyring være.

En god tommelfingerregel er at når prosessene omkring varelageret begynner å føles uhåndterbare for medarbeiderne, kan virksomheten ha godt av software til lagerstyring. Softwaren har nemlig mange funksjoner som kan hjelpe med å minimere feil og automatisere prosesser og på den måten spare tid, penger og ressurser.

Som nevnt håndterer lagerstyring vareregistrering. Det betyr at alle dine innkjøpte varer automatisk registreres i systemet. Når du selger en vare til en kunde, trekkes varen automatisk ut av din lagerdatabase.

Du kan derfor alltid følge med i din varebeholdning og holde øye med når en vare skal gjenbestilles, så den ikke plutselig blir utsolgt. På den måten får du også innsikt i hvilke varer som er populære, hvilke som kanskje må nedprioriteres ved neste gjenbestilling og hvordan ditt lageroppsett kan optimeres.

Differensiert lagerstyring

En god lagerstyringsløsning understøtter differensiert lagerstyring. Det betyr at alle varer på ditt lager ikke nødvendigvis styres etter samme prinsipp.

Grunnen til dette er at noen varer har behov for ekstra oppmerksomhet, mens andre varer mer eller mindre kan passe seg selv. Det differensieres altså mellom hvilke lager-, produksjons- og innkjøpsmetoder som kan benyttes til å styre forskjellige varer.

Lean og Kanban-lagerstyring

I forbindelse med lagerstyring har du kanskje hørt om uttrykkene “Lean” og “Kanban”. Begge uttrykk refererer til metoder til å optimere arbeidsflows, som mange virksomheter arbeider med.

  • Lean-lagerstyring: Formålet med Lean er å optimere arbeidsressurser og -flows i virksomheten ved å “skjære fettet fra” – dvs. fjerne unødvendige arbeidsprosesser.
    • Å skape verdi for kunden.
    • Å minimere disharmoni og elementer som ikke bidrar til å skape verdi.
    • Å arbeide for løpende forbedringer.

Prinsippene brukes til å bli kvitt unødvendige arbeidsprosesser og Lean implementeres derfor ofte i lager- og produksjonsprosesser for å minimere disharmoni og maksimere verdiskapelse og utnyttelse av aktiviteter.

  • Kanban-lagerstyring: Kanban betyr “tegnetavle”. Kanban er et planleggingssystem som gjennom oppslagstavlen som visuelt regnskap, hjelper med å visualisere prosesser, samt definere, effektivisere og prioritere arbeids- og vareflows.

Når det kommer til lagerstyringsløsninger, kan et verktøy som Rackbeat understøtte både Lean og Kanban-lagerstyring. Rackbeat er et cloud-basert, brukervennlig verktøy, som gjør lagerstyring raskere, lettere og mer intelligent.

Rackbeat hjelper deg med å automatisere både verdiskapende og nødvendige aktiviteter i din virksomhet. Systemet gjør det mulig å eliminere unødvendige arbeidsprosesser og således optimere virksomhetens arbeids- og vareflow. På den måten kan verktøyet understøtte prinsippene i Lean-lagerstyring.

Samtidig hjelper Rackbeat deg med å visualisere og effektivisere arbeids- og vareflow. Det gjør verktøyet velegnet til å understøtte Kanban-lagerstyring, som nettopp er basert på optimering ut av visuell planlegging.

Rackbeat krever ingen større implementering, og systemet kan brukes uansett om din virksomhet allerede arbeider med Lean- eller Kanban-prinsipper. Du får altså et verktøy som både kan stå alene og understøtte de metodene du allerede benytter.

Optimer din lagerstyring med Rackbeat

Er det tid for å komme i gang med lagerstyring i din virksomhet? Book en demo og se hvordan Rackbeat kan hjelpe deg med å optimere prosessene omkring varelageret i din virksomhet.

Se, hva våre kunder sier om oss her.