Partnerskap

Vi gjør det enkelt å identifisere, beregne og kommunisere nødvendig informasjon på tvers av plattformer

 

Tilgang til et digitalt verktøy som teller:

  • Å optimere innkjøp og minimere kapitalbinding
  • Riktig lagerstyring for hele lagersyklusen
  • Å eliminerer ressurskrevende manuelt arbeid

 

Oppretthold og styrk kunderelasjoner med Rackbeat

Rackbeat er et brukervennlig lagerstyringssystem (WMS) som bruker de nyeste teknologiene for å automatisere ressurskrevende oppgaver og gjør lagerstyringen raskere, enklere og smartere.

Vi hjelper bedrifter med lager til å frigjøre kapital som historisk har vært bundet i varelager. Vår erfaring er at små- og mellomstore bedrifter kan optimalisere hele forsyningskjeden ved å bruke Rackbeat. Med funksjonalitet som automatiske gjenkjøpsanbefalinger og ordreadministrasjon vil du alltid være i forkant.

Åpningstider

Følg oss