Få bestillingsnumrene fra leverandørfakturen med i tekstfeltet