Utgångsdatumövervakning

Utgångsdatumövervakning refererar till processen att spåra och hantera produkters utgångsdatum för att säkerställa att varor konsumeras eller säljs innan de blir oanvändbara. Detta är särskilt kritiskt inom industrier som livsmedelsproduktion, farmaceutiska produkter och andra områden där produktsäkerhet och kvalitet är avgörande. Effektiv övervakning av utgångsdatum hjälper till att förebygga svinn, säkerställa kvalitet och uppfylla lagstiftande krav.

Rackbeat april 23, 2024

Utgångsdatumövervakning: Säkring av produktkvalitet från början till slut

Utgångsdatumövervakning är en nyckelkomponent inom lagerhantering, särskilt för produkter med begränsad hållbarhet. Processen börjar med noggrann märkning av produkten vid produktionstillfället, där utgångsdatum tydligt anges. Dessa uppgifter måste vara lättillgängliga genom hela försörjningskedjan från tillverkare till detaljhandlare.

Effektiv utgångsdatumövervakning kräver användning av teknologi för att spåra produktbatcher och deras respektive utgångsdatum i realtid. Detta kan inkludera system för streckkodsskanning eller RFID-teknologi, som automatiskt uppdaterar lagersystem när produkter tas emot, flyttas eller säljs. Dessa system måste kunna utlösa larm eller notifikationer när produkter närmar sig deras utgångsdatum, så att åtgärder kan vidtas för att minimera svinn.

För detaljhandlare och distributörer inkluderar effektiv utgångsdatumövervakning också strategier som ”först in, först ut” (FIFO), där produkter med tidigast utgångsdatum säljs eller används först. Detta säkerställer att inga varor går till spillo på grund av förbisedda utgångsdatum.

 

Rackbeat: Effektiviserad övervakning av utgångsdatum för optimal lagerhantering

Rackbeat stödjer företag i att hantera utgångsdatumövervakning med funktioner som realtidsuppdateringar på varulager och batchspårning. På detta sätt hjälper Rackbeats lagersystem företag att undvika förluster och säkerställa efterlevnad av hälsa- och säkerhetsstandarder.

Tillbaka till ordboken