Utløpsdato-overvåking

Utløpsdato-overvåking refererer til prosessen med å spore og håndtere produkters utløpsdato for å sikre at varer konsumeres eller selges før de blir uegnet for bruk. Dette er spesielt kritisk i industrier som matproduksjon, farmasøytika og andre områder hvor produktsikkerhet og -kvalitet er avgjørende. Effektiv overvåking av utløpsdatoer bidrar til å forebygge svinn, sikre kvalitet og overholde lovgivningsmessige krav.

Rackbeat april 25, 2024

Utløpsdato-overvåking: Sikring av produktkvalitet fra start til slutt

Utløpsdato-overvåking er en nøkkelkomponent innen lagerstyring, spesielt for produkter med begrenset holdbarhet. Prosessen starter med nøyaktig merking av produktet ved produksjonstidspunktet, hvor utløpsdatoer tydelig angis. Disse opplysningene må være lett tilgjengelige gjennom hele forsyningskjeden fra produsent til detaljist.

Effektiv utløpsdato-overvåking krever bruk av teknologi for å spore produktbatcher og deres respektive utløpsdatoer i sanntid. Dette kan inkludere systemer for strekkodeskanning eller RFID-teknologi, som automatisk oppdaterer lagerstyringssystemer når produkter mottas, flyttes eller selges. Disse systemene må kunne utløse alarmer eller varsler når produkter nærmer seg deres utløpsdato, slik at tiltak kan tas for å minimere svinn.

For detaljister og distributører inkluderer effektiv utløpsdato-overvåking også strategier som «først inn, først ut» (FIFO), hvor produkter med den tidligste utløpsdatoen selges eller brukes først. Dette sikrer at ingen varer går til spille på grunn av oversett utløpsdato.

 

Rackbeat: Effektivisert overvåking av utløpsdatoer for optimal lagerstyring

Rackbeat støtter bedrifter i å håndtere utløpsdato-overvåking med funksjoner som sanntidsoppdateringer på varelageret og batchsporing. På denne måten hjelper Rackbeats lagersystem bedrifter med å unngå tap og sikre overholdelse av helse- og sikkerhetsstandarder.

Tilbake til ordboken