Lagerstyringsintegrasjoner: Automatiser og få oversikt over din virksomhet

I denne bloggen dykker vi ned i fordelene ved lagerstyringsintegrasjoner og hvordan de kan optimalisere dine forretningsprosesser fra bestilling til levering og bokføring. Du vil lære hvordan automatisering kan spare tid og redusere feil, hvordan presise oppdateringer kan forbedre kundetilfredsheten, og hvordan du kan unngå utsolgte varer med nøyaktige lagerdata.

By Rackbeat juni 20, 2024

 Effektiv lagerstyring i samspill med dine andre systemer 

Tingene går raskt i den digitale tidsalder og derfor forventes det at din virksomhet kan levere på tidens store slagord: effektivitet. 

Og spesielt for bedrifter som håndterer fysiske produkter, er en velorganisert lagerstyring avgjørende for å levere varen i tide. Men hva betyr det egentlig å ha en effektiv lagerstyring

En vesentlig del av svaret ligger i lagerstyringsintegrasjoner. Dvs. samspillet mellom din lagerstyring og selskapets andre kritiske forretningssystemer som regnskapssystemet, fraktsystemet, POS og din nettbutikk. Med en tett og automatisert kobling mellom disse vil din administrasjonsbyrde bli betydelig lettere og arbeidsprosessene langt mer smidige. 

Disse lagerstyringsintegrasjonene sikrer nemlig at dine data synkroniseres fritt, hvilket betyr at arbeidsområder som ordrestyring, fakturering, justering av lagerværdi og booking av frakt går mest mulig automatisk. 

Men la oss dykke litt dypere ned i hvorfor disse integrasjonene er så viktige og hvilke fordeler de kan gi deg.

 

Integrasjon til regnskapssystemer 

Det er avgjørende for din bedrifts vekst og generelle økonomiske helse å ha oppdaterte lagerværdier, rapporter på dine innkjøp og salg tilgjengelig og kontroll på bokføringen.

Dette får du når din lagerstyring integreres med ditt regnskapssystem, da dine varedata og fakturaer automatisk overføres til ditt regnskap hver gang det registreres et innkjøp, salg, en varetelling eller returordre. Samspillet mellom lagerstyring og regnskapssystemet gir deg følgende fordeler: 

 • Mindre manuelt arbeid: Data overføres automatisk, hvilket reduserer mengden av inntastingsarbeid i din hverdag. 
 • Færre feil: Automatiserte prosesser minimerer risikoen for menneskelige feil. 
 • Et oppdatert innblikk i din økonomiske situasjon: Lagerdata og finansielle data er alltid synkroniserte, hvilket gir et presist overblikk. 
 • Automatisk fakturaoverførsel: Fakturaer overføres til regnskapssystemet når du behandler dine ordrer i lagersystemet, hvilket strukturerer dine arbeidsprosesser, sikrer en optimal kundeservice og gir deg kontroll på bilagene.

 

Integrasjon til nettbutikker 

De færreste kunder blir fornøyde av å vente lenge på varene sine. Derfor er det spesielt viktig for e-handelsvirksomheter at varebeholdningen i nettbutikken alltid stemmer overens med den faktiske lagerbeholdningen på gulvet, så du kan levere ordrer i tide.

Med en lagerstyringsintegrasjon sikrer du at lageret og nettbutikken er synkronisert i sanntid, uten at du trenger lang inntastingsarbeid. For så snart et nettsalg registreres, vil lagerbeholdningen automatisk bli justert samtidig som salgsordren vil fremgå i din ordreoversikt i lagersystemet. Kort oppsummert gir samspillet deg:

 • Sanntidssynkronisering av lagerbeholdning: Varebeholdningen oppdateres umiddelbart, så den alltid gjenspeiler den faktiske status. 
 • Samlingspunkt for dine salgskanaler: Når lageret er integrert med dine salgskanaler, får du et samlet overblikk over alle salg, uansett om de er registrert i kassen, nettbutikken eller manuelt. 
 • Unngå over- eller underbeholdning: Med presise data kan bedrifter optimalisere lagerbeholdningen, unngå tunge kapitalbindinger i varelageret og unngå tomme lagerhyller.

 

 Integrasjon til Point of Sales (POS) 

Fysiske butikker kan også dra stor nytte av en lagerstyringsintegrasjon mellom lagersystemet og kassasystemet. Når en kunde foretar et kjøp i butikken, oppdateres lagerbeholdningen automatisk. 

Dette eliminerer behovet for manuelt å oppdatere lageret i regnearket eller det lagermodul som følger med kassasystemet, hvilket sikrer at lagerdata alltid er nøyaktige. I punktform gir lagerstyringsintegrasjonen deg: Automatisk oppdatering av lagerbeholdning: 

 • Lageret oppdateres umiddelbart ved hvert salg, hvilket sikrer presis lagerdata uten forsinkelser. Dette reduserer risikoen for utsolgte varer. 
 • Lokasjonsstyring: Med lokasjonsstyring kan bedrifter få en digital oversikt over deres lagerbeholdning helt ned på hyllenivå. Dette betyr at hvert produkt kan spores nøyaktig til sin spesifikke plassering i lageret, hvilket gjør det enklere for ansatte raskt å finne og plukke varer. 
 • Rapporter og innkjøpsstyring: Lagersystemer gir deg muligheten til å hente rapporter på dine innkjøp og salg. Disse rapportene styrker innkjøpsstyringen din, da du vil ha et solid grunnlag for å forstå hvor raskt de enkelte varer selges, slik at du kan kjøpe inn direkte fra lagersystemet med rettidig omhu.

 

Integrasjon til fraktsystemer

Effektiv håndtering av dine vareforsendelser er en annen kritisk komponent innen solid lagerstyring. Ved å integrere lagersystemet med fraktsystemet kan hele ordreprosessen optimaliseres – fra bestilling og registrering, til pakking og forsendelse. Spesifikt gir dette deg en: 

 • Strukturert ordreprosess fra bestilling til levering: Integrasjonen mellom lagerstyringssystemet og fraktsystemet sikrer overblikk over hele ordreprosessen – fra det øyeblikket en kunde legger inn en ordre, til varen er levert, da du får et samlet ordreoverblikk i lagersystemet og mulighet for å legge til sporingsinformasjon på ordrene. 
 • Raskere og mer effektiv håndtering av ordrer: Lagerpersonalet får automatisk beskjed om nye ordrer og kan raskt plukke og pakke varene. Forsendelsesetiketter og fraktinformasjon genereres automatisk, hvilket sikrer at forsendelser planlegges og sendes uten unødvendige forsinkelser.

 

Lagerstyringsintegrasjoner hos Rackbeat

Fordelene ved å integrere lagerstyringen med andre forretningssystemer er mange, men generelt er det to ting som skiller seg ut:

1. Automatisering og synkronisering sparer tid og reduserer risikoen for feil. 

2. Din virksomhet får et mer presist og oppdatert bilde av lagerbeholdningen, ordrene, fakturaene og frakten. 

Og disse tingene gjør det mye lettere for deg å ta informerte beslutninger, optimalisere lagerbeholdningen og forbedre kundeservicen.

Så for bedrifter som ønsker å holde seg konkurransedyktige, er lagerstyringsintegrasjoner ikke bare en smart løsning – det er en nødvendighet. 

Du kan lese mer om lagerstyringsintegrasjoner i Rackbeats integrasjoner. Rackbeats WMS kan nemlig spille sammen med de fleste nettbutikker, POS, regnskapssystemer og fraktsystemer, slik at du ikke trenger å slite med verken manuelt eller dobbelt arbeid.