Innkjøps- og salgsstatistikk

Du kan trekke og eksportere rapporter på alle de innkjøpene og salgene du har registrert med Rackbeat.

 

Når du driver en bedrift med produktet i sentrum, er det viktig å kunne følge med på hvordan dine historiske innkjøp og salg har sett ut. Er varen du tror er din bestselger faktisk det i virkeligheten? Kanskje er det perioder hvor du har bestilt inn en spesifikk vare litt for ofte? Eller er det en ny medarbeider, eller en revisor, som nettopp skal introduseres for deres innkjøp og salg? Da kan Rackbeat hjelpe deg med å bli litt mer datadrevet gjennom våre innkjøps- og salgsstatistikker.

Innkjøps- og salgsstatistikk

Få full oversikt over alle innkjøps- og salgsordrene

Det er enkelt og raskt å få oversikt over innkjøpene du har gjort over tid hos Rackbeat. Du kan velge å se de samlede kostnadene for dine innkjøp over en spesifikk periode ved å filtrere på datoen. Men du kan også velge å trekke rapporter på et spesifikt produkt, hvis du for eksempel ønsker å se hvor mye penger du har brukt på en vare over tid, eller hvor ofte det har blitt innkjøpt. Hvis du ønsker å sjekke innkjøpsstatistikken for en spesiell leverandør, er det også en mulighet.

 

Rackbeat gir deg også innsikt i din salgsstatistikk. Her kan du holde øye med dekningsbidraget for dine historiske salg ut fra medarbeideren, en bestemt vare eller en kunde. Videre kan du trekke rapporter fra dine enkelte lagerlokasjoner, hvis du jobber med flere lokasjoner.

 

En annen fordel ved innkjøps- og salgsstatistikkene er at du lettere kan beregne en minimumsbeholdning for produktene dine, siden du kan se hvordan hvert enkelt har klart seg historisk. På bakgrunn av dette kan du motta gjenbestillingspåminnelser fra Rackbeat.

 

Til slutt kan du eksportere innkjøps- og salgsrapporter som Excel-filer, hvis du har behov for at andre skal ha tilgang til dem.

 

Du har både tilgang til innkjøps- og salgsstatistikkene med basis- og premium-abonnementet.

 

Tilbake til funksjoner