Hva er Supply Chain Management (SCM)?

By Rackbeat mars 17, 2022

Når det handler om effektiv produksjon, åpenhet og verdiskapelse, er Supply Chain Management (SCM) et av vesentlige elementer i din virksomhets produksjonsprosess.

Men hva betyr “supply chain” og hvorfor er Supply Chain Management på viktig? Les her og få svar på spørsmålene dine om SCM.

Hva er “supply chain”?

Supply chain” er et engelsk begrep som betyr “forsyningskjede”. En chain eller forsyningskjede illustrerer hvordan prosessen rundt vareproduksjon ser ut fra jord til bord – altså fra varen blir fremstilt, til den når ut til forbrukeren.

Avhengig av hvilken type vare det handler om finnes det mange forskjellige måter å illustrere forsyningskjeden på. Det første leddet i forsyningskjeden er som regel enten utvidning av råmaterialet eller produksjonen av varen. Hva som skjer deretter varierer veldig alt etter hvordan vare er blitt produsert og hvordan de skal distribuere.

En simpel illustrasjon av en supply chain kan f. eks. ta utgangspunkt i en bærbar computer. Her kan forsyningskjeden eksempelvis illustreres således:

 1. Fabrikkproduksjon: Det første ledd i denne kjeden er produksjonen av varen – i dette tilfellet fremstillingen av en bærbar PC på fabrikken.
 2. Engrosvirksomhet: En engrosvirksomhet kjøper et stort parti bærbare PC’er og selger dem videre til en grossist eller forhandler.
 3. Grossist: Grossisten eller forhandleren kjøper et parti bærbare PC’er og distribuerer dem til deres kundebutikker.
 4. Kundebutikk: Kundebutikkene videreselger PC’er til sluttforbrukeren.
 5. Forbruker: Sluttforbrukeren kjøper en bærbar PC i butikken og er således det siste leddet i kjeden.

Den ovenstående forsyningskjeden er simplifisert, da den moderne supply chainen ofte er vesentlig mer kompleks og velutviklet. Det finnes nemlig mange former for forsyningskjeder som ikke kan inndeles trinnvis på samme måte.

Det kan eksempelvis skyldes at virksomheten gjenbruker gamle og brukte produkter. Derfor er lineære utvindings- og produksjonsledd i kjeden ikke lenger dekket for varens reise.

Les også: Hva er lagerstyring – og hvorfor er det viktig?

 

Hva er Supply Chain Management – og hvorfor er det viktig?

Supply Chain Management (forkortet SCM) handler om å forbedre forsyningskjeden ved å optimere prosessene rundt de forskjellige leddene i kjeden.

Det vil si at man i Supply Chain Management arbeider for å styre og optimere materiale- og informasjonsstrømmene, som går fra råvareleverandøren (eller fabrikkprodusenten) til sluttforbrukeren. Formålet med SCM er altså gjennom optimering av leddene i forsyningskjeden å skape mest mulig verdi for virksomheten.

Det er mange vesentlige fordeler ved Supply Chain Management. Gjennom SCM kan du blant annet oppnå:

 • Bedre forståelse av risiko forbundet med leddene i forsyningskjeden
 • Større kontroll over og forberedt samarbeid med leverandører
 • Større innflytelse på leveranser
 • Økt produktkvalitet
 • Reduserte driftskostnader
 • Større troverdighet og forbedret virksomhetsomdømme

 

Supply Chain Management har også den store fordelen av virksomheten oppnår innsikt i produksjonen. Forbrukerens interesse for produktets opphav er nemlig stigende.

I takt med at bærekraftighet i stigende grad kommer i fokus, legger den moderne forbruker større og større vekt på produksjonsmetoder, emballasjeforbruk, CO2-belastning – og på virksomhetens etikk omkring produksjon som helhet. Derfor blir det løpende mer og mer vesentlig for virksomheten å forstå og kontrollere hvert ledd i forsyningskjeden.

Supply Chain Management gir også muligheten til å imøtekomme forbrukerens interesse og behov for åpenhet i produksjonsprosessen – og skaper stor verdi på regnskapets bunnlinje.

 

Få overblikk over forsyningskjeden med Rackbeat

Er du klar til å få styr på forsyningskjeden og styrke din virksomhets effektivitet og produktivitet? Rackbeat er et cloud-basert lagerstyringssystem som gir deg 360-graders overblikk over hele din forsyningskjede – fra innkjøpsprosess og salg, hele veien til levering hos kunden.

Læs mer om lagerstyring til engrosvirksomheter her og se hvordan Rackbeat kan hjelpe deg med å få overblikk over din virksomhets supply chain.

Se, hva våre kunder sier om oss.