Effektiv plukk og pakk: Nøkkelen til optimal lagerstyring og høy kundetilfredshet

“Plukk og pakk” refererer til de sentrale aktivitetene i ordrehåndteringsprosessen, hvor varer først blir “plukket” fra deres lagerplasser basert på kundens bestilling og deretter “pakket” for forsendelse. Denne prosessen er essensiell for virksomheten, da den direkte påvirker leveringstider og kundetilfredshet. Effektiv lagerstyring er en viktig komponent, da den setter scenen for ordrehåndteringen med riktig organisering av lageret og gjenbestilling av varer.

By Rackbeat juni 14, 2024

 Hva er plukk og pakk?

Netthandelen fortsetter sin vekst, og samtidig øker kravene til logistikk på lagrene rundt om i landet. Forbrukerne forventer nemlig raskere og raskere leveranser og feilfri service.

Men vi er fortsatt mennesker, ikke roboter i lagre drevet av allvitende kunstig intelligens.. Ikke ennå, i hvert fall.

Mye avhenger fortsatt av dine evner til å koordinere lagerarbeidet og effektivisere prosessene rundt deres ordrestyring. En kritisk komponent i denne logistiske balletten er “plukk og pakk” – den dynamiske aktiviteten hvor varer velges og klargjøres for forsendelse.

Dette er ikke bare en bagatellisert bakgrunnsprosess; det er selve hjertet i ordrehåndteringen og dermed en kritisk faktor for å sikre kundetilfredshet i en verden hvor hvert sekund teller.

Men hvorfor er det så viktig å ha en strukturert plukk og pakk-prosess, hvordan optimaliserer du din ordrehåndtering, og hvilken rolle spiller effektiv lagerstyring?

Du vil finne svarene i denne artikkelen.

 

Betydningen av effektiv plukk og pakk

Å ha en feilfri og flytende plukk og pakk-prosess er ikke bare noe som høres bra ut. Det er faktisk en avgjørende faktor i forhold til:

  • Kundetilfredshet: Rask og nøyaktig ordrebehandling fører til raskere leveringstider, noe som forbedrer kundetilfredshet og lojalitet.
  • Kostnader: Optimalisering av plukk- og pakk-prosessene kan redusere tidsbruk og arbeidskostnader.
  • Bærekraft i forsyningskjeden: En effektiv plukk og pakk-prosess kan bidra betydelig til økt bærekraft i forsyningskjeden. Ved å minimere avfall og forbedre pakkeeffektiviteten kan bedrifter redusere mengden emballasjematerialer som brukes.

Fra det du har lest så langt, kan plukk og pakk virke enkelt. Imidlertid er det ikke lett å oppnå en mer effektiv plukk og pakk-prosess som tilfredsstiller både kundene og bunnlinjen, da du kan møte utfordringer på veien dit.

 

Utfordringer og løsninger

Utfordringene ved plukk og pakk-prosessen varierer, men her er noen av de vanligste problemene bedrifter står overfor:

 

Feil plukk

En av de vanligste utfordringene i plukk og pakk-prosessen er feil i plukking av varer, noe som kan føre til ufullstendige leveranser. Feil plukk kan skyldes flere årsaker, inkludert menneskelige feil, utdatert lagerinformasjon eller dårlig organiserte hyller.

For å minimere disse feilene kan bedrifter implementere systemer for sanntidssporing og -oppdatering av lagerbeholdninger. I tillegg kan bruk av teknologi som strekkode- eller RFID-skannere forbedre nøyaktigheten betydelig.

 

Skader under pakking

Skader på produkter under pakkefasen kan skje hvis de ikke er ordentlig sikret, eller hvis emballasjen ikke er tilstrekkelig til å beskytte varene under transport.

For å takle denne utfordringen kan opplæring av medarbeidere i riktig pakketeknikk og regelmessig evaluering av emballasjematerialenes kvalitet spille en stor rolle i reduksjonen av transportskader.

 

Dårlig lageroppsett

En dårlig strukturert lageroppsett kan forlenge tiden det tar å plukke og pakke ordrer, dermed øke arbeidskostnadene og redusere produktiviteten.

En gjennomgang av lagerlayoutet kan hjelpe med å sikre at de mest brukte varene er lett tilgjengelige, og at plukkruter er logisk organisert.

 

Håndtering av høytider

I perioder med høy etterspørsel, som høytider eller spesielle salgsbegivenheter, kan plukk og pakk-prosesser bli overveldet, noe som fører til forsinkelser og feil.

Forberedelse til disse periodene gjennom kapasitetsplanlegging og midlertidig økning av arbeidsstyrken kan sikre at lageroperasjonene fortsetter å fungere jevnt, selv under press.

For å overkomme disse utfordringene bruker mange bedrifter teknologiske løsninger som automatiserte plukkesystemer, et avansert WMS og opplæring av ansatte, noe som sikrer en mer nøyaktig og effektiv prosess.

Imidlertid kan man ikke unngå at kjernen i en smidig plukk og pakk-prosess består av en effektiv lagerstyring av flere årsaker.

 

Effektiv lagerstyring og plukk og pakk

Effektiv lagerstyring er fundamentet som støtter en sterk og stabil plukk og pakk-prosess. Her følger noen kjerneelementer i en effektiv lagerstyring:

Plukkstrategier

Det er en god idé å etablere en fast plukkstrategi på lagergulvet, og vi ser generelt tre hovedplukkstrategier:

  • Soneplukking: Soneplukking er oftest sett i større lagre. Ideen er at lageret deles inn i forskjellige soner, hvor hver lagerarbeider er ansvarlig for plukking innenfor en spesifikk sone. Dette minimerer tiden og avstanden medarbeiderne bruker på å bevege seg mellom forskjellige områder i lageret. Det kan også øke spesialiseringen, da medarbeidere blir eksperter i håndteringen av produkter i deres spesifikke sone.
  • Bølgeplukking: Bølgeplukking involverer planlegging av plukkeaktiviteter i bestemte “bølger” gjennom dagen, som kan koordineres med andre logistiske aktiviteter. Denne metoden tillater en tidskoordinert plukking, hvor alle ordre som skal sendes i samme forsendelsesbølge, plukkes samtidig. Dette kan hjelpe med å synkronisere lageraktivitetene med lastebilavganger, redusere ventetider og optimalisere lagerets gjennomstrømningshastighet.
  • Batchplukking: Batchplukking er en prosess hvor flere ordre plukkes samtidig. Medarbeideren samler ganske enkelt alle varene til alle innkommende ordre i én gjennomgang av lageret. Dette reduserer antallet plukk- og pakkrunder, noe som er ideelt for bedrifter som håndterer mange små ordre. Batchplukking kan være spesielt effektivt når de samme varene ofte opptrer i forskjellige ordre, da det minimerer gjentatte bevegelser.

 

Pakkestasjoner

Effektive pakkestasjoner er avgjørende for en smidig plukk og pakk-prosess. De bør være strategisk plassert nær plukksoner for å minimere transporttiden og være ergonomisk utformet for å forhindre arbeidsulykker.

En velutstyrt pakkestasjon inneholder alt nødvendig materiale som esker, bobleplast og tape.

 

WMS

Moderne lagerstyringssystemer, eller WMS, hjelper med å holde oversikt over hvert enkelt produkt i lageret ved å gi deg et direkte øyeblikksbilde av din varebeholdning.

Denne nøyaktigheten er avgjørende for plukkprosessen, da den sikrer at de riktige varene overhodet er tilgjengelige.

 

Sett en minimumslagerbeholdning for gjenbestilling

Som nevnt; ingen effektiv plukk og pakk-prosess uten varer på lagerhyllene. Og det er akkurat det et WMS hjelper deg med å sørge for at du har.

Du kan nemlig lese dine innkjøps- og salgsstatistikker i lagersystemet, så du får en god følelse for hvor ofte du gjenbestiller hvert eneste av dine produkter – og i hvilke mengder. Fra disse rapportene kan du så fastsette en minimumslagerbeholdning for dine produkter. Og når dette minimumsantallet er nådd, dvs. at kundene har kjøpt produktet i en slik grad at det kreves en gjenbestilling for å møte etterspørselen, vil lagersystemet gi deg beskjed.

Dermed slipper du å frykte forsinkelser i leveringstider og skuffede kunder.

 

Lagerstyringsapp

I en hyperteknologisk virkelighet spiller lagerstyringsapper en nøkkelrolle når det kommer til å optimalisere plukk og pakk-prosesser.

En særlig nyttig funksjon ved en lagerstyring app er mulighetetil å skanne varer ved hjelp av mobilkameraet, noe som integrerer det fysiske arbeidet på lageret med den digitale lagerstyringsplattformen.

Dette minimerer mengden menneskelige feil, da medarbeiderne kan få tilgang til oppdaterte plukkelister i sanntid og bekrefte varer ved å skanne dem direkte fra gulvet. Denne interaksjonen reduserer tiden det tar å fullføre ordre, forbedrer ordrenøyaktigheten og sikrer raskere leveranser til kundene.

 

Avsluttende tanker om plukk og pakk

Plukk og pakk er mer enn bare en administrativ nødvendighet; det er en vital del av kundeservicen og en avgjørende faktor i å skape en effektiv lagerstyring. 

Derfor bør forståelsen av plukk og pakk-prosessen og dens optimalisering være en prioritet for enhver bedriftsleder i netthandelsbransjen.

Plukk og pakk-prosessen blir som nevnt mye enklere å effektivisere når du tar i bruk et WMS, da det gir deg alle de essensielle lagerstyringsfunksjonene og nøkkelelementene innen effektiv ordrestyring.

Les mer om oss