Vad får jag ut av att byta från Excel till ett lagersystem?

Lär dig hur övergången från Excel till Rackbeat kommer att förbättra din lagerhantering och effektivisera dina dagliga arbetsprocesser. Bloggen täcker fyra nyckelaspekter av Rackbeat som tidigare Excel-användare har haft mest nytta av, inklusive realtidsuppdateringar, förbättrad platsstyrning och integration med andra affärsverktyg.

By Rackbeat juli 9, 2024

“Vi började med vad vi kallar en Excel-lösning. Det blev mycket manuellt arbete, och det blev svårt för oss att förstå det. Excel började bli tråkigt. Det blev svårt att söka i arket eftersom det plötsligt fanns så mycket data. Vi behövde hitta en annan lösning.” – DelsouX.

När det är dags att byta från lagerhantering i Excel till ett lagersystem

Använder du fortfarande Excel eller kalkylblad för att hantera lagret och alla varurörelser?

 

Då är du inte ensam. Långt ifrån.

 

Många av våra kunder börjar sin resa här, eftersom kalkylbladen är välkända arbetsverktyg som omedelbart kan tas i bruk utan stora uppstartsproblem. Men samtidigt berättar de för oss att det känns lite tungt att behöva förklara att de fortfarande hanterar saker manuellt 2024. Dessutom börjar kalkylbladen att ge dem vissa utmaningar i förhållande till deras dagliga drift.

 

Speciellt i takt med att antalet order, kunder och artikelnummer ökar.

 

När datan hopar sig, ökar sannolikheten för mänskliga fel, och detsamma gäller mängden tid du måste använda på att underhålla ark.

 

Och det blir verkligen dyrt i längden.

 

Du bör dock veta att detta är ett helt naturligt steg i ett företags tillväxtprocess. Hos Rackbeat förstår vi din situation, och vi är här för att hjälpa dig att övergå till en lösning som gör din lagerhantering till en mer effektiv och felfri del av din verksamhet.

 

Därför får du nu en lista med fyra aspekter av Rackbeats lagersystem, som har skapat mest värde för tidigare Excel-användare.

 

Vad kan Rackbeat erbjuda, som Excel inte kan?

Rackbeat är designat för att eliminera manuella processer och mänskliga fel genom att automatisera din lagerhantering så mycket som möjligt. Med vårt lagersystem får du:

 

1. Realtidsuppdateringar på varulagret och kontroll över lagervärden

När du hanterar ditt lager genom ett dedikerat lagersystem som Rackbeat, automatiseras kärnaspekten av din varuhantering. Varje gång du gör ett inköp, registrerar en försäljning eller skriver ned en vara, uppdaterar systemet automatiskt ditt varulager. Detta dynamiska tillvägagångssätt säkerställer att du alltid har en exakt överblick över hur många varor som är tillgängliga för kommande kundorder.

 

Denna kontinuerliga uppdatering av lagerstatus ger dig värdefulla insikter:

 

1. Du vet exakt när det är dags att fylla på ditt lager, vilket hjälper till att förhindra både överfulla och tomma lagerhyllor. Detta optimerar inte bara lagerutrymmet, utan minskar också kostnaderna för att lagra onödiga varor och säkerställer att kunderna får sina beställningar i tid.

 

2. Ytterligare ger realtidsuppdateringarna dig en löpande bedömning av dina lagervärden, vilket är avgörande för effektiv ekonomisk planering och rapportering. Att känna till det exakta värdet bundet i ditt lager innebär att du kan fatta informerade beslut om budgetering och investeringar.

 

 

2. Förbättrad platsstyrning: Precision och effektivitet i lagerhanteringen

Med platsstyrningen i Rackbeat får du konkret kunskap om var varje vara befinner sig i realtid. Detta är inte bara begränsat till att identifiera vilket lager varorna är på, om du nu har flera sådana.

 

Det tillåter också indelning i underlokationer – helt ned till den specifika hyllan. Denna detaljnivå säkerställer fullständig ordning och överblick över alla dina produkter samt deras placeringar, vilket är avgörande för en effektiv lagerförvaltning och ordrehantering.

 

Denna djupgående platsstyrning gör det enklare och mer effektivt att hantera kundorder, eftersom medarbetarna snabbt kan hitta och plocka de nödvändiga varorna utan fördröjningar eller förvirring. Detta optimerar både platsutnyttjandet och tidsåtgången vid ordrehanteringen betydligt.

 

 

”Mycket av ordrehanteringen skedde i Excel-ark, och det uppdaterades därmed manuellt, vilket inte är ett särskilt effektivt eller optimalt sätt att göra det på. Vi har flera gånger upplevt att vi inte har varor på lager som vi kan skicka ut till kunder, eftersom det inte är kontroll på vad som finns på lager. Allt spårades och hanterades manuellt och därmed uppstod det ju mänskliga fel.” – Banana CPH.

3. Anslut ditt lager till hela din verksamhet

Till skillnad från traditionella kalkylark gör Rackbeat det möjligt för dig att ha en sömlös förbindelse mellan din lagerstyrning och andra vitala affärsverktyg som ditt ekonomisystem, fraktsystem och webbshoppen.

 

Denna koppling säkerställer att kritiska data som kunduppgifter, produktinformation, ordrar och fakturering kan flöda fritt mellan systemen utan behovet av dubbel, manuell inmatning.

 

Så istället för att du måste jonglera några system som pekar i varsin riktning, får du ett integrerat ekosystem som ser till att alla medarbetare kan arbeta från samma utgångspunkt, vilket stärker samarbetet och effektiviteten i din organisation.

 

 

4. Användarvänlighet: En smidig övergång från kalkylarken till Rackbeat

Det kan kännas lite skrämmande att ta i bruk ett helt nytt lagerhanteringsverktyg. Men här kan du vara lugn med att Rackbeats lagersystem är skapat i användarvänlighetens tecken, vilket gör övergången till en enkel och behaglig resa.

 

Bland annat har systemet en enhetlig struktur; så oavsett om du befinner dig under inköp, försäljning eller rapportering, kommer du lätt kunna navigera runt i översikterna och hitta tillbaka till den information du behöver. 

 

Dessutom kan du själv välja exakt vilken typ av information du vill förhålla dig till i ditt dagliga arbete, så du inte behöver hantera ett överflöd av irrelevant information som inte är relevant för din verksamhet.

 

Vi har också en dedikerad support som alltid är redo att svara på dina frågor och hjälpa dig att komma igång. Så du är aldrig ensam när du ska lämna de trygga Excel-kolumnerna.

 

 

Få en skräddarsydd introduktion till Rackbeat

På Rackbeat förstår vi att varje företags behov är unika. Och ibland är man inte ens helt medveten om vad man behöver, samt vilka förändringar i ens arbetsprocesser som kan göra en stor skillnad.

 

Därför erbjuder vi ett gratis samtal och en presentation av Rackbeat med en av våra specialister. I denna session kommer ni tillsammans att identifiera och avtäcka dina specifika behov. Vårt mål är att visa dig hur Rackbeat kan täcka dessa och säkerställa en smidig övergång från dina kalkylark.

 

Boka en gratis presentation