Unit converteren

Med Rackbeats unit converter kan du dela upp dina varor i olika enheter, så att du kan beställa specifika mängder från leverantören och sälja dem i alternativa enheter till dina kunder.

 

Om du till exempel arbetar med mat eller textilier kan du köpa större mängder från din leverantör än du säljer till dina kunder. I detta fall är det avgörande att du kan dela upp varan i olika enheter så att du kan maximera vinsten på produkten, tillgodose kundens behov och hålla koll på lagret. Rackbeats unit converter låter dig köpa dina varor i en specifik enhet, lagra dem i en annan och sälja dem i en tredje.

Unit converteren

Arbeta med olika enheter i Rackbeat

Antag att du köper vin, socker eller garn i pallar från din leverantör och vill sälja produkterna i lådor, gram eller påsar till dina kunder. Gå först till ”Enheter” under produktfliken i Rackbeat och skapa de olika enhetstyperna. Ange sedan en standardenhet för varje produkt, till vilken du lägger till de alternativa enheterna du vill beställa, lagra och sälja produkten. Nu kan du fritt definiera försäljningspriserna, streckkoderna och en standardförsäljnings- och inköpsenhet för de extra enheterna.

 

Nu är du redo att använda unit converteren i praktiken! Tänk dig att lagernivån är låg och du bestämmer dig för att beställa mer från din leverantör. Systemet föreslår din standardenhet, som till exempel pallar för rödvin, och visar dig hur många enheter du redan har i lager för att undvika att beställa för mycket.

 

Sedan får du en order från en kund, och du vill skapa en försäljningsorder omedelbart. När du skapar försäljningsordern föreslår systemet automatiskt standard försäljningsenhet, som du naturligtvis kan ändra enligt kundens order, och visar dig hur många enheter du har tillgängliga. Slutligen kan du lägga till både försäljningsenheten, till exempel lådor, och antalsräkningen i lådan till kundens faktura.

 

Rackbeat ger dig stor flexibilitet när du hanterar dina produkter och en fullständig översikt över antalet enheter i ditt lager. Unit converteren är tillgänglig i vårt premiumabonnemang, och du kan lära dig mer om att arbeta med enheter här.

 

Tilbaka till funktioner