Lagerprincip: Genomsnittlig kostnad

Det är avgörande att ha en tydlig förståelse för metoden för värdering av din inventering, eftersom den påverkar det ekonomiska värdet av din inventering. Med grundpaketet i Rackbeat har du möjlighet att välja ”genomsnittlig kostnad.”

 

Innan du börjar registrera rörelserna i din inventering, hålla koll på ditt lager och skapa försäljningsorder, är det avgörande att bestämma vilken metod för värdering av inventeringen du vill använda. Metoden för värdering av inventeringen påverkar hur kostnaderna och det ekonomiska värdet av inventeringen på hyllan beräknas.

Lagerprincip: Genomsnittlig kostnad

Beräkning av "genomsnittlig kostnad" för dina inköp

När du använder genomsnittlig kostnad beräknas det ekonomiska värdet av din inventering baserat på genomsnittet av dina inköpta varor. Om du däremot väljer ”FIFO” (först in, först ut) beräknas det ekonomiska värdet av din inventering baserat på principen att de först inköpta varorna också säljs först. Det rekommenderas att du rådfrågar en redovisningsfackman innan du sätter upp ditt Rackbeat-konto. Valet mellan de två metoderna för värdering av inventeringen måste göras under installationen av din Rackbeat-överenskommelse och det är inte möjligt att ändra principen för värdering av inventeringen efter konfigurationen. 

 

Om du däremot vill använda FIFO-metoden för värdering av inventeringen måste du köpa vårt premiumabonnemang. Om du vill lära dig mer om de två principerna för värdering av inventeringen kan du alltid diskutera med någon av våra produktspecialister här.

 

Tilbaka till funktioner