Import och export av kunder, leverantörer, beställningar, osv.

Filer, data och information bör idealiskt vara hämtbara och överförbara så effektivt som möjligt i ett läsbart format. Därför är det inte praktiskt om du måste ange kund-, leverantörs- och orderinformation manuellt.

 

Rackbeat låter dig importera och exportera olika typer av relevant data till och från lagersystemet, vilket sparar dig mycket tid på manuell dataregistrering.

Import och export av kunder, leverantörer, beställningar, osv.

Spara tid med import och export av kunder, leverantörer, osv.

Du kan ha en hel Excelfil fylld med nya kunder eller leverantörer som du vill importera till Rackbeat istället för att skriva in det manuellt. I detta fall är det avgörande att spara Excelfilen som en CSV-fil så att Rackbeat kan läsa av datan

 

Funktionen låter dig också skicka orderinformation för en bestämd period till en kund eller en annan enhet.

 

 Import och export av relevanta filer kan göras med både våra basis och premiumabonnemang.

 

Tilbaka till funktioner