Fakturering

Få full översikt över alla dina fakturor. Med Rackbeat kan du skapa både leverantörs- och kundfakturor samt överföra dem till bokföringen i ditt ekonomisystem.

 

Det är mycket viktigt att ha ordning på faktureringen när du beställer hem varor och skickar iväg försäljningsorder. För en faktura kan lätt försvinna i mängden. Och det kan vara svårt att komma ihåg vilken faktura som hörde till en specifik order flera månader tillbaka. Samtidigt måste du ha en nära koppling mellan orderhanteringen och din bokföring, så att din revisor inte kommer efter dig. Med Rackbeat får du full översikt över fakturorna och möjlighet att skapa alla de leverantörs- och kundfakturor du vill, samtidigt som bokföringen i ditt ekonomisystem bara är några klick bort.

Fakturering

Gör din revisor och dina kunder glada med Rackbeats fakturering

Kundfakturering

Du hittar dina fakturor under två av Rackbeats huvudflikar: försäljning och inköp. Under försäljning har du en översikt över alla dina bokförda och ej bokförda kundfakturor, där du kan komma åt information såsom ordernummer, kunder, bokföringsstatus, leveransstatus för ordern etc.

 

Du har möjlighet att skicka om eller skapa en ny faktura från denna översikt. Inledningsvis registrerar du produkterna, därefter utfärdar och skickar du fakturan till kunden, följt av bokföring i systemet, innan den slutligen integreras i ditt ekonomisystem. När fakturan är bokförd, kommer varorna som ingick i ordern att dras från ditt lager, och din faktura kommer att visas i fakturaöversikten.

 

Men du kan också skicka din faktura i samband med att du skapar en kundorder. Här klickar du på ”skapa faktura” och väljer mellan att fakturera alla varor eller endast de som skickats – i det fall att du inte har möjlighet att skicka alla varor på ordern samtidigt.

 

Leverantörsfakturering

Går vi sedan till inköpsfliken, hittar du en översikt över alla dina leverantörsfakturor. Här framgår samma information som vid kundfakturorna – bara med direkt tillgång till dina leverantörer istället för dina kunder. Du kan antingen skapa en leverantörsfaktura genom en inköpsorder eller helt från grunden – t.ex. om du inte har inköpsordern i systemet. Även om de flesta uppgifter redan är definierade från beställningen, kan du lägga till extra fakturarader om du t.ex. behöver lägga till frakt på ordern.

 

Du får tillgång till Rackbeats faktureringsmöjligheter både med bas- och premiumabonnemang.

 

 

Tilbaka till funktioner