Dropshipping

Rackbeats dropshipping-funktion gör det enkelt för dig att sälja dina produkter — utan behov av att hantera ditt eget lager eller vara i direkt kontakt med produkterna.

 

Att upprätthålla ditt eget lager och inventering kan vara resurskrävande. Det finns olika relaterade kostnader, som hyra, daglig drift och lagerflyttningar. Därför ger dropshipping en utmärkt möjlighet att lätta på vissa av kostnaderna och administrationsperioderna knutna till lagerhantering. Det kräver dock ett nära samarbete med dina leverantörer. Och det är precis vad du får med Rackbeats dropshipping-funktion, som kopplar försäljningsorder till leverantörens lager.

Dropshipping

Hur man hanterar en dropshipping-order i Rackbeat

Du börjar med att skapa dina leverantörer och de produkter du erbjuder i din onlinebutik eller företag. Härifrån är processen i huvudsak densamma, oavsett om du skapar försäljningsordrarna manuellt eller om de kommer automatiskt från webbutiken:

 

När försäljningsordern mottas, eller om du fyller i den själv, visas den i översikten över order. Här måste du konvertera kundens försäljningsorder till en inköpsorder, där du kan välja din leverantör och dropshipping-funktionen. Istället för att ange din egen leveransadress, som du skulle ha gjort om du hanterade ditt eget lager, måste du ange slutkundens adress. På detta sätt undviker du att hantera produkten själv och kan dra nytta av bra service.

 

Dropshipping-funktionen kan användas av både basis och premiumanvändare.

 

Tilbaka till funktioner