Anpassade fält

Med Rackbeats premiumabonnemang kan du skapa dina egna informationsfält för dina produkter, kunder, leverantörer, fakturor och mer. Dessa anpassade fält kan sedan läggas till dina PDF-filer, översikter och din B2B-webbutik.

 

Arbetsflöden är ofta mycket specifika, så därför ser sällan procedurerna för två företag exakt likadana ut. Tyvärr erbjuder inte de flesta system alltid betydande möjligheter att anpassa dem efter dina unika behov. Därför måste du ofta hantera tillfälliga lösningar eller förlora funktionalitet i det dagliga arbetet. På Rackbeat har vi försökt motverka detta så mycket som möjligt genom våra anpassade fält.

Anpassade fält

Forma dina arbetsflöden med anpassade fält

De anpassade fälten kan ses som extra informationsfält som du kan koppla till dina kunder, produkter, leverantörer, ordrar, försäljningsordrar och fakturor. Fälten kan sedan inkluderas i dina PDF-filer, läggas till i översikter, som produkt- och försäljningsorderöversikter, eller så kan du använda dem för att filtrera dina produkter om du har en B2B-webbutik i Rackbeat.

 

Det finns olika typer av fält: små eller stora textfält, kryssrutor och val.

 

Ett exempel på hur många av våra användare använder de anpassade fälten är att skapa ett textfält med kundkategorier. Det kan vara att du har olika typer av kunder – beroende på hur ofta eller hur mycket de köper från dig: till exempel kan du skilja mellan basic, silver- eller guld kunder. När fältet är skapat kan du koppla det till översikten över försäljningsordrar och inkludera det på kundens faktura, som kan skickas som en PDF eller e-post. Som nämnt kan du också skapa anpassade fält för din B2B-webbutik. Här kan du välja typen ”val”, så att dina kunder kan välja mellan olika färger, varumärken eller storlekar.

 

Om du vill ha möjligheten att skapa anpassade fält måste du ha ett premiumabonnemang.

 

Tilbaka till funktioner