"Så fort du laddar in i Rackbeat är allt du ser vettigt"

Melia Food Trade

En lösning med kött på

Melias kärnverksamhet är B2B (Business-to-Business) återförsäljning av färskt kött, vilket är anledningen till att systemet som de använder för att hantera kritiska affärselement – såsom utgångsdatum, kunder, leverantörer med mera – var (och är fortfarande) en hörnsten i verksamheten. En hörnsten som kopplar samman alla arbetsflöden och processer. Lagerhantering och kontroll av produktflödet är ett grundläggande verktyg för verksamhetens framgång och drift.

År 2018 fick de reda på att deras gamla lagerlösning höll på att läggas ner. De insåg plötsligt vikten av en väl fungerande lagerlösning, men också de spännande möjligheter som implementering av ett flexibelt WMS (Warehouse Management System) skulle kunna ge, och där hittade de Rackbeat

Snabbare, enklare och effektivare

Melia blev positivt överraskad över hur enkelt Rackbeat WMS integrerades med deras bokföringsprogram.

Den sömlösa integrationen med e-conomic säkerställer att deras arbetsflöden förenklas och kan automatiseras. Denna förenkling och automatisering frigör dyrbar tid och resurser, som kan användas för att växa verksamheten. Det eliminerar replikeringsarbete mellan system och minimerar de misstag som kommer med den sortens arbete.

Melias dagliga verksamhet blev enklare eftersom »där man tidigare var tvungen att gå igenom, t.ex. 8 steg för att göra en uppgift, kan man göra det i 3 steg med Rackbeat. Det betyder naturligtvis att du kan avsluta ditt arbete mycket snabbare, och då finns det tid för annat.« Det är också naturligt att färre steg och mer sparad tid ger bästa möjliga grund för ökad tillväxt.

Vi kan arbeta med olika valutakonton, olika språkkoder och integrera med e-conomic, som lyfter de tunga redovisningsjobben, medan Rackbeat tar hand om logistiken: produkthantering, produktflöde, inköpsgenerering, fakturering med mera.

Det skedde en migrering av data, som hanterades utmärkt av Rackbeat, och det fanns en fantastisk entusiasm för jobbet.

Melia har tidigare försökt arbeta med andra WMS-plattformar som i sin strävan efter att vara ”smarta” istället ger ifrån sig en upplevd riskkänsla. Speciellt när det gäller inköp från leverantörer upplevde Melia denna risk. Efter att ha gått över till Rackbeat känner de sig nu helt säkra under sina köp. Det»känns säkrare att arbeta med«och det finns en känsla av att»inga beställningar missas, och om man gör ett misstag, kommer man snabbt att märka det med Rackbeat.«

Ända sedan jag pratade med Rackbeat för första gången, har jag mötts av en positiv attityd, och man känner sig hörd. De frågor som påverkar ditt företag ratificeras snabbt, och man löser problem med huvudet högt.