Varumottagning

Varumottagningen är det första steget i lagerhanteringsprocessen, där varor och material som anländer till ett lager officiellt tas emot, kontrolleras och registreras. Denna process är avgörande för att säkerställa att lagrets inventering är exakt och uppdaterad, vilket är grundläggande för en effektiv drift. Korrekt hantering av varumottagning kan minimera fel, minska spill och förbättra den övergripande lagerhanteringen.

Rackbeat februari 28, 2024

Vad händer när du tar emot dina varor? 

När varorna anländer till lagret innefattar processen typiskt flera steg:

 1. Inspektion: Kontroll av att de levererade varorna matchar de beställda varorna enligt inköpsordern, både vad gäller kvantitet och kvalitet.
 2. Dokumentation: Registrering av mottagna varor i lagerhanteringssystemet, inklusive detaljer som produkttyp, antal, leveransdatum och leverantör.
 3. Märkning och Registrering: Applicering av identifieringsmärken eller streckkoder för att underlätta vidare spårning och hantering inom lagret.
 4. Förvaring: Placering av varorna på deras specifika platser i lagret, så att de är redo för plockning och packning för framtida beställningar.

 

Utmaningar med varumottagningen. Varumottagningen kan stöta på olika utmaningar, såsom:

 • Leveransförseningar, som kan störa lagrets drift och orderuppfyllnad.
 • Skador på varor under transport, som kräver returprocesser och ombeställningar.
 • Skillnader mellan beställda och levererade varor, som kräver uppföljning med leverantörer.

 

Så bidrar Rackbeat till en effektiv varumottagning

Rackbeat är utformat för att optimera varumottagningsprocessen och adressera de nämnda utmaningarna genom att erbjuda:

 • Digital registrering: Bekräftelse på inköpsordern med ett enkelt knapptryck. Detta minskar manuellt arbete och förbättrar noggrannheten i lagerinventeringen.
 • Realtidsuppdateringar: Omedelbara uppdateringar i lagerhanteringssystemet när varor tas emot, vilket säkerställer att lagerdata alltid är aktuella.
 • Direkt kontakt med leverantörerna via inköpsstyrning: Möjlighet att skapa alla dina leverantörer, så att du snabbare kan lägga beställningar och kommunicera med dem.
 • Kvalitetskontrollfunktioner: Möjlighet att bifoga en bild vid varumottagningen samt kvalitetssäkra den vid ankomst.

Genom att utnyttja Rackbeats funktioner kan företag säkerställa en mer strömlinjeformad och effektiv varumottagningsprocess. Detta lägger grunden för en robust lagerhantering, som kan hantera utmaningarna med att ta emot och registrera varor, samtidigt som det säkerställer att lagret alltid är redo att uppfylla kundorder med högsta grad av noggrannhet och effektivitet.

Tillbaka till ordboken