Varemottak

Varemottaket er det første trinnet i lagerstyringsprosessen, der varer og materialer som ankommer til et lager blir offisielt mottatt, sjekket og registrert. Denne prosessen er avgjørende for å sikre at lagerets beholdning er nøyaktig og oppdatert, noe som er grunnleggende for en effektiv drift. Korrekt håndtering av varemottak kan minimere feil, redusere svinn og forbedre den generelle lagerstyringen.

Rackbeat februar 3, 2024

Hva skjer når du mottar dine varer?

Når varene ankommer til lageret, involverer prosessen typisk flere steg:

 1. Inspeksjon: Kontroll av at de leverte varene samsvarer med de bestilte varene i henhold til kjøpsordren, både med hensyn til kvantitet og kvalitet.
 2. Dokumentasjon: Registreringen av mottatte varer i lagerstyringssystemet, inkludert detaljer som produkttype, antall, leveringsdato og leverandør.
 3. Merking og registrering: Påføring av identifikasjonsmerker eller strekkoder for å gjøre sporing og håndtering lettere innenfor lageret.
 4. Lagring: Plassering av varene på deres spesifikke steder på lageret, så de er klare for plukking og pakking til fremtidige ordre.

 

Utfordringer ved varemottaket

 • Varemottaket kan møte på ulike utfordringer, som:
 • Forsinkelser i leveranser, som kan forstyrre lagerets drift og ordreoppfyllelse.
 • Skader på varer under transport, som krever returprosesser og nybestillinger.
 • Diskrepanser mellom bestilte og levert varer, som krever oppfølging med leverandører.

 

Slik bidrar Rackbeat til effektiv varemottak

Rackbeat er designet for å optimalisere varemottaksprosessen og adressere de nevnte utfordringene ved å tilby:

 • Digital registrering: Bekreftelse på innkjøpsordren med et enkelt trykk på en knapp. Dette reduserer manuelt arbeid og forbedrer nøyaktigheten av lagerbeholdningen.
 • Sanntidsoppdateringer: Øyeblikkelige oppdateringer i lagerstyringssystemet når varer mottas, noe som sikrer at lagerdata alltid er oppdatert.
 • Direkte kontakt med leverandørene via innkjøpsstyring: Mulighet til å registrere alle dine leverandører, slik at du raskere kan legge inn bestillinger og kommunisere med dem.
 • Kvalitetskontrollfunksjoner: Mulighet til å legge ved et bilde ved varemottaket samt kvalitetssikre den ved ankomst.

Ved å utnytte Rackbeats funksjoner kan bedrifter sikre en mer strømlinjeformet og effektiv varemottaksprosess. Dette legger grunnlaget for en robust lagerstyring, som kan håndtere utfordringene ved å motta og registrere varer, samtidig som det sikrer at lageret alltid er klart til å oppfylle kundeordre med høyeste grad av nøyaktighet og effektivitet.

Tilbake til ordboken