Stycklistor / Paketartiklar

Stycklistor, även kända som BOM (Bill of Materials), är en omfattande lista över råmaterial, komponenter och sammansatta delar som är nödvändiga för att tillverka en produkt. Den innehåller detaljerad information om varje del, inklusive artikelnummer, beskrivning och mängd. Stycklistor spelar en avgörande roll i produktionsprocessen eftersom de fungerar som en guide för inköp, lagerhantering och montering av produkter.

Rackbeat mars 3, 2024

Därför är stycklistor en stor hjälp för tillverkningsföretag 

Stycklistor används över olika stadier av produktionsprocessen:

  • Inköp: Hjälper inköpsavdelningen att exakt beställa de nödvändiga materialen och komponenterna.
  • Produktionsplanering: Underlättar planeringen av produktionsprocesser genom att ange vilka material som behövs och i vilken mängd.
  • Lagerhantering: Säkerställer effektiv kontroll av lagerbehållningar genom att hålla reda på de komponenter som behövs för produktionen.

 

Typer av Stycklistor 

Det finns olika typer av stycklistor som tjänar olika syften inom produktions- och produktutvecklingsprocesser:

  1. Engineering Bill of Materials (EBOM): Fokuserar på hur en produkt är designad av ingenjörerna.
  2. Manufacturing Bill of Materials (MBOM): Anpassad till produktionsprocesserna, inkluderar information om de processer och monteringssekvenser som krävs för att tillverka produkten.
  3. Assembly Bill of Materials: Specifik för monteringen av produktens olika delar.

 

Rackbeats stycklistor

Rackbeat kan effektivt stödja hanteringen av stycklistor i samband med lagerhantering och produktionsplanering. Med Rackbeats stycklistor kan företag:

  • Optimera sina inköpsprocesser genom att matcha inköpsorder med de specifika komponenterna och materialen som anges i stycklistorna.
  • Förbättra noggrannheten i lagerinventeringar genom att hålla reda på komponentförbrukning baserat på produktionsbehoven.
  • Optimera produktionsplaneringen genom att säkerställa att alla nödvändiga material finns tillgängliga när de behövs, vilket minimerar förseningar i produktionen.

Integrationen av stycklistor i ett lagerhanteringssystem som Rackbeat säkerställer en strömlinjeformad process från inköp till produktion, vilket förbättrar effektiviteten, minskar spill och stödjer en mer exakt produktionsplanering. Detta är avgörande för företag som vill upprätthålla en effektiv produktion och konkurrensfördel på marknaden.

Tillbaka till ordboken