Strukturvarer

Strukturvarer, også kjent som BOM (Bill of Materials), er en omfattende liste over råmaterialer, komponenter og samlede deler som er nødvendige for å fremstille et produkt. Den inneholder detaljerte opplysninger om hver enkelt del, inkludert varenummer, beskrivelse og mengde. Strukturvarer spiller en avgjørende rolle i produksjonsprosessen, da de fungerer som en veiledning for innkjøp, lagerstyring og montering av produkter.

Rackbeat februar 7, 2024

Derfor er strukturvarer til stor hjelp for produksjonsbedrifter

Strukturvarer brukes på tvers av forskjellige stadier av produksjonsprosessen:

  • Innkjøp: Hjelper innkjøpsavdelingen med å bestille de nødvendige materialene og komponentene med presisjon.
  • Produksjonsplanlegging: Letter planleggingen av produksjonsprosesser ved å angi hvilke materialer som er nødvendige og i hvilken mengde.
  • Lagerstyring: Sikrer effektiv kontroll av lagerbeholdninger ved å holde oversikt over komponentene som er nødvendige for produksjonen.

 

Typer av strukturvarer

Det finnes forskjellige typer av strukturvarer som tjener ulike formål innenfor produksjons- og produktutviklingsprosesser:

  • Engineering Bill of Materials (EBOM): Fokuserer på hvordan et produkt er designet av ingeniørene.
  • Manufacturing Bill of Materials (MBOM): Tilpasset produksjonsprosessene, inkluderer informasjon om prosessene og monteringssekvensene som er nødvendige for å fremstille produktet.
  • Assembly Bill of Materials: Spesifikk for monteringen av produktets forskjellige deler.

 

Rackbeats strukturvarer

Rackbeat kan effektivt støtte håndteringen av strukturvarer i forbindelse med lagerstyring og produksjonsplanlegging. Med Rackbeats strukturvarer kan bedrifter:

  • Forbedre innkjøpsprosesser ved å matche innkjøpsordrer med de spesifikke komponentene og materialene som er angitt i strukturvarer .
  • Forbedre nøyaktigheten i lageropptellinger ved å holde oversikt over komponentforbruk basert på produksjonsbehov.
  • Optimalisere produksjonsplanleggingen ved å sikre at alle nødvendige materialer er tilgjengelige når det er behov for dem, noe som minimerer forsinkelser i produksjonen.

Integrasjonen av strukturvarer i et lagerstyringssystem som Rackbeat sikrer en strømlinjeformet prosess fra innkjøp til produksjon, noe som forbedrer effektiviteten, reduserer svinn og støtter en mer nøyaktig produksjonsplanlegging. Dette er avgjørende for bedrifter som ønsker å opprettholde en effektiv produksjon og konkurransefordel i markedet.