Hållbarhetsdatum

Hållbarhetsdatum anger det sista datum då en produkt förväntas bibehålla sin optimala kvalitet och säkerhet under rekommenderade förvaringsförhållanden. Datumet anges ofta på förpackningen av livsmedel, läkemedel och andra konsumentvaror och fungerar som en vägledning för konsumenter och detaljhandlare om när produkten bör användas eller säljas för att uppnå bästa resultat.

Rackbeat maj 6, 2024

Hållbarhetsdatumets roll i produktkvalitet och konsumenters säkerhet

Hållbarhetsdatumet är avgörande för att säkerställa konsumenternas hälsa och välbefinnande, eftersom det ger exakta uppgifter om hur länge en produkt förväntas vara på sin säkerhets- och kvalitetstopp. För livsmedel kan överskridande av hållbarhetsdatumet leda till försämrade sensoriska egenskaper som smak, färg och textur, och i värsta fall kan det öka risken för livsmedelsburna sjukdomar.

I branscher som farmaceutika är noggrannheten av hållbarhetsdatum ännu mer kritiskt, då effektiviteten av mediciner kan minska efter detta datum, vilket potentiellt kan påverka patienters hälsa negativt. Därför är det viktigt att tillverkare noggrant testar och validerar hållbarhetsdatumen genom stabilitetsstudier för att säkerställa både effektivitet och säkerhet i produktionen.

För detaljhandlare spelar hållbarhetsdatumet en central roll i effektiv lagerhantering och rotationspraxis för att minimera svinn och optimera lageromsättning. Genom att prioritera försäljning baserat på hållbarhetsdatum säkerställer butiker att produkter med snart förfallande utgångsdatum säljs först, vilket hjälper till att upprätthålla ett färskt varulager och minska ekonomiska förluster.

Vårt system erbjuder realtidsuppdateringar av varulagret, så våra kunder alltid har en exakt överblick över vilka varor de har i lager för tillfället. Denna funktion är avgörande för att säkerställa att all information om lagerstatus är uppdaterad och korrekt, vilket hjälper till att undvika både överflödigt lager och risken för att slut på nödvändiga varor.

Dessutom hjälper Rackbeat till att automatisera återbeställningsprocessen genom att erbjuda påminnelser om återbeställning. Dessa påminnelser säkerställer att företag kan planera sina inköp exakt och köpa in nya varor precis när behovet uppstår, utan att överfylla lagret. Detta stödjer inte bara en mer strömlinjeformad lagerhantering, men också en mer kostnadseffektiv drift genom att minimera kostnaderna för onödiga lagerinvesteringar och svinn.

 

Håll koll på hållbarhetsdatumet med Rackbeat

Rackbeats WMS erbjuder realtidsuppdateringar på varulagret, så företag alltid har en exakt överblick över vilka varor de har i lager för tillfället. Denna funktion är avgörande för att säkerställa att all information om lagerstatus är uppdaterad och korrekt, vilket hjälper till att undvika både överflödigt lager och risken för att slut på nödvändiga varor.

Dessutom hjälper Rackbeat till att automatisera återbeställningsprocessen genom att erbjuda påminnelser om nybeställning. Dessa påminnelser säkerställer att företag kan planera sin inköpsstyrning exakt och köpa in nya varor enbart när behovet uppstår. Detta stödjer inte bara en mer effektiv lagerhantering, men också en mer ekonomiskt lönsam drift genom att minimera kostnaderna för onödiga lagerinvesteringar och svinn.

Tillbaka till ordboken