Holdbarhetsdato

Holdbarhetsdato angir den siste datoen et produkt forventes å opprettholde sin optimale kvalitet og sikkerhet under anbefalte lagringsforhold. Datoen er ofte angitt på emballasjen til matvarer, legemidler og andre forbruksvarer, og fungerer som en veiledning for forbrukere og detaljhandlere om når produktet bør brukes eller selges for å oppnå de beste resultatene.

Rackbeat mai 6, 2024

Holdbarhetsdatoens rolle i produktkvalitet og forbrukersikkerhet

Holdbarhetsdatoen er avgjørende for å sikre forbrukernes helse og velvære, siden den gir nøyaktig informasjon om hvor lenge et produkt forventes å være på sitt sikkerhets- og kvalitetstoppen. For matvarer kan overskridelse av holdbarhetsdatoen føre til forringede sensoriske egenskaper som smak, farge og tekstur, og i verste fall kan det øke risikoen for matbårne sykdommer.

I industrier som farmasi er nøyaktigheten av holdbarhetsdatoer enda mer kritisk, siden effektiviteten av medisiner kan avta etter denne datoen, noe som potensielt kan påvirke pasienters helse negativt. Derfor er det viktig at produsenter nøye tester og validerer holdbarhetsdatoene gjennom stabilitetsstudier for å sikre både effektivitet og sikkerhet i produksjonen.

For detaljhandlere spiller holdbarhetsdatoen en sentral rolle i effektiv lagerstyring og roteringspraksiser for å minimere svinn og optimalisere lageromsetning. Ved å prioritere salg basert på holdbarhetsdatoer sikrer butikker at produkter med nærtstående utløpsdatoer selges først, noe som hjelper med å opprettholde et ferskt varebeholdning og redusere økonomiske tap.

 

Hold øye med holdbarhetsdatoen med Rackbeat

Rackbeats WMS tilbyr sanntidsoppdateringer på varelageret, slik at bedrifter alltid har et nøyaktig overblikk over hvilke varer de har på lager akkurat nå. Denne funksjonen er avgjørende for å sikre at all informasjon om lagerbeholdningen er oppdatert og korrekt, noe som hjelper med å unngå både overflødig lager og risikoen for å gå tom for nødvendige varer.

I tillegg hjelper Rackbeat med å automatisere gjenbestillingsprosessen ved å tilby gjenbestillingspåminnelser. Disse påminnelsene sikrer at bedrifter kan planlegge sin innkjøpsstyring presist og kjøpe inn nye varer hjem, kun når behovet oppstår. Dette støtter ikke bare en mer effektiv lagerstyring, men også en mer økonomisk lønnsom drift ved å minimere kostnadene ved unødvendige lagerinvesteringer og svinn.

Tilbake til ordboken