BOMs (Stycklista / Paketartikel)

BOM, eller "Bill of Materials" på svenska "stycklista", är en omfattande lista som innehåller alla råmaterial, komponenter och delar – och i vissa fall, monteringsanvisningar och anteckningar – som är nödvändiga för att tillverka en produkt. En stycklista är essentiell för produktionsprocessen, eftersom den säkerställer att alla nödvändiga material är tillgängliga och används korrekt.

Rackbeat februari 9, 2024

Skapa och håll koll på dina BOMs med Rackbeat

För företag som tillverkar varor är BOM en kritisk komponent. Med Rackbeats lagerhanteringssystem kan man skapa och få tillgång till en översikt över alla företagets BOMs. Detta möjliggör för mer exakt övervakning och hantering av materialförbrukning samt effektiviserar själva produktionen. Rackbeats stycklistor säkerställer att alla nödvändiga material för en produktionsprocess är närvarande och tillgängliga, vilket minskar risken för förseningar eller produktionsstopp. 

Genom att integrera hanteringen av stycklistor i sitt lagerhanteringssystem erbjuder Rackbeat en mer holistisk ansats till lager– och produktionshantering. Detta bidrar till att förbättra effektiviteten och noggrannheten i produktionsprocesserna, vilket är avgörande för företag som vill upprätthålla konkurrensfördelar och hög produktkvalitet.

Tillbaka till ordboken