Batch-nummer

Et batch-nummer är ett unikt nummer som tilldelas en specifik mängd produkter som är producerade eller inköpta tillsammans som en enhet. Detta nummer gör det möjligt att spåra produkter från produktion till försäljning och kan bidra till att säkerställa kvalitet och säkerhet genom hela försörjningskedjan. Batch-nummer används ofta i produktions- och distributionsprocesser för att upprätthålla exakta register och möjliggöra snabb reaktion vid kvalitetsproblem.

Rackbeat juli 9, 2024

Varför är ett batch-nummer viktigt?

Ett batch-nummer fungerar som ett spårningsverktyg som knyts till en viss mängd produkter som tillverkats under samma förhållanden. Detta kan vara särskilt viktigt i branscher som hanterar livsmedel, medicin och kosmetika, där det är nödvändigt att kunna spåra en produkt tillbaka till en specifik produktion för att effektivt hantera eventuella kvalitetsproblem eller återkallelser.

 

Fördelar med användning av batch-nummer

  1. Spårbarhet: Batch-nummer gör det möjligt att följa en produkt genom hela försörjningskedjan. Detta är väsentligt för kvalitetskontrollen eftersom det säkerställer att eventuella fel kan spåras tillbaka till källan. Till exempel, om det uppstår ett klagomål om en produkt kan företaget snabbt hitta det specifika batch och vidta nödvändiga åtgärder.
  2. Kvalitetskontroll: Genom att tilldela batch-nummer kan företag lättare utföra kvalitetskontroll. Om ett parti inte uppfyller standarderna kan det identifieras och hanteras separat, vilket minimerar risken för att defekta produkter når kunderna. Detta säkerställer att endast de bästa produkterna når marknaden.
  3. Effektiv lagerhantering: Batch-nummer hjälper till att organisera lagret mer strukturerat genom att gruppera varor baserat på deras produktionsdatum eller mottagningsdatum. Detta är avgörande för att hantera varor med utgångsdatum och skapa en effektiv lagerhantering. Det säkerställer att de äldsta varorna säljs först (FIFO-principen), vilket minimerar svinn.

 

Exempel på användning av batch-nummer

  • Livsmedelsindustrin: Här används batch-nummer för att spåra produktion och utgångsdatum, vilket hjälper till att säkerställa att endast färska varor når konsumenterna. Detta är viktigt för livsmedelssäkerhet och kvalitetssäkring.
  • Läkemedelsindustrin: Läkemedelstillverkare använder batch-nummer för att säkerställa att varje läkemedel kan spåras tillbaka till sin produktionskälla i händelse av biverkningar eller produktfel. Detta är kritiskt för att kunna genomföra återkallelser snabbt och effektivt, vilket skyddar både patienterna och företagets rykte.

 

Batchhantering med Rackbeat

Rackbeat erbjuder en tilläggsmodul för batchhantering som är utformad för att optimera din lagerdrift. Med batchhanteringsmodulen kan du spåra dina varor över inköp, försäljning och lagerhållning. Detta är särskilt användbart om du köper in varor med batch-nummer och säljer dem vidare eller om du själv producerar batcher som du säljer.

 

Fördelar med Rackbeats batchhanteringsmodul

  1. Spårning av hållbarhet: Modulen ger dig möjlighet att hantera hållbarheten på dina varor så att du alltid har översikt över vilka batcher som ska säljas först och när de går ut. Detta hjälper till att minimera svinn och optimera lagerhållningen.
  2. Effektiv drift: Genom att integrera batchhantering i din lagerhantering kan du säkerställa att din drift fungerar smidigt, vilket minskar risken för fel och förbättrar kundnöjdheten.
  3. Flexibilitet och kontroll: Du kan enkelt lägga till batchhantering till ditt Rackbeat-abonnemang, vilket ger dig den flexibilitet och kontroll du behöver för att hantera ditt lager effektivt.

 

Tillbaka till ordboken