Vad är FMCG?

By Rackbeat februari 9, 2022

FMCG är en stor marknad med gott om möjligheter till vinst – men det är också en marknad förknippad med vissa risker relaterade till produktion och inköp av varor.

Men vad är egentligen FMCG och vilka delar av produktions- och inköpsprocessen ska du ägna särskild uppmärksamhet åt om ditt företag arbetar med FMCG? Läs vidare för att hitta svar på dina frågor här.

 

Vad betyder FMCG?

FMCG står för ”Fast-Moving Consumer Goods”. FMCG är alla typer av kommersiella produkter som produceras till låg enhetskostnad, säljs relativt billigt och tenderar att sälja snabbt.

En av de definierande egenskaperna hos FMCG är att produkten är icke-hållbar. En bra tumregel här är att om en vara inte är avsedd att hålla längre än 3 år kan den klassificeras som icke-hållbar – och därmed är varan en form av FMCG.

Detta innebär att många av artiklarna i din lokala butik till exempel faller under FMCG-kategorin. Dessa inkluderar:

  • Bröd och andra bakverk
  • Frukt och grönsaker
  • Kött och mejeriprodukter
  • Toalettartiklar och hygienprodukter (t.ex. toalettpapper, tvål, tandkräm och munvatten)
  • Batterier
  • Alkohol och tobak
  • Vissa farmaceutiska preparat (t.ex. krämer, receptfria läkemedel och receptbelagda läkemedel)

Vissa former av konsumentelektronik kan också betraktas som FMCG. Det gäller till exempel produkter som mobiltelefoner, bärbara datorer och digitalkameror. Om du till exempel köper en mobiltelefon använder du den vanligtvis i cirka 2-3 år innan du byter ut den mot en nyare modell.

 

Utmaningar för FMCG-företag

Som företag kan det finnas mycket pengar att tjäna på fast-moving consumer goods. Det finns dock några speciella utmaningar förknippade med att vara ett FMCG-företag.

För det första finns det inte särskilt hög vinstmarginal på FMCG. Samtidigt har varorna ofta en kort hållbarhetstid. Det innebär att ett FMCG-företags mål är att sälja så många produkter de kan – och det så snabbt som möjligt.

Därför är det viktigt för FMCG-företag att konsekvent tillhandahålla högkvalitativa produkter som kontinuerligt får sina kunder att återvända och köpa sina varor om och om igen. Det innebär också att faktorer som innovation och produktutveckling är avgörande för ett FMCG-företags framgång. I praktiken innebär detta också att FMCG-företag har 100% kontroll över vilka artiklar de har i lager, inklusive alla utgångsdatum för varorna etc.

Om ditt företag arbetar med fast-moving consumer goods, ökar utmaningarna kring produkters förgänglighet, dvs vikten av att din produktion går smidigt varje dag. Det finns flera anledningar till detta – bland annat:

  • Ditt lager måste optimeras för hantering och organisering av många typer av produkter med olika behov.
  • Eftersom FMCG inte är hållbart är det viktigt att alltid hålla reda på hur stort antal av varje produkt företaget producerar. Här är det särskilt viktigt att du varken producerar eller köper mer än du kan sälja innan produkternas hållbarhet överskrids.
  • När du arbetar med utgångsdatum är det också viktigt att kunna hålla reda på dina leveranser och kvitton. Utan en översikt över leveranser kan det lätt uppstå fel som försenar eller hindrar varor att kunna komma fram till kunder i tid, och detta kommer att leda till produktavfall.

På grund av dessa faktorer är det som ett FMCG-företag särskilt viktigt att alltid ha en fullständig översikt över lager – och smart lagerhantering kan hjälpa dig att automatisera detta.

 

Få en översikt över FMCG-produktion med Rackbeat

Rackbeats lagerhanteringssystem gör det möjligt för företag som arbetar med fast-moving consumer goods att samla hela produktionsflödet i ett system. På så sätt kan ett företag optimera ledtiden och ha en överblick över produktionen.

Du kan snabbare identifiera förseningar, avvikelser och andra utmaningar samtidigt som du undviker att producera mer än vad som behövs, och kan kontinuerligt ligga i framkant i produktionsplaneringen.

Läs mer om lagerhantering för produktion här och se hur Rackbeat kan hjälpa dig att skapa en överblick över FMCG-produktionen i ditt företag.

Se vad våra kunder säger om oss.