Wilsons formel

Wilsons formel, även känd som den ekonomiska beställningsstorleksmodellen (Economic Order Quantity, EOQ), är en matematisk formel som används för att bestämma den ideala beställningsstorleken som minimerar de totala kostnaderna för lagerhållning, inklusive beställningskostnader och lagringskostnader. Denna formel är ett viktigt verktyg inom lagerstyrning och inköpsplanering, eftersom den hjälper företag att uppnå en balans mellan att ha tillräckligt med lager för att möta efterfrågan och att minimera kostnaderna för att hålla detta lager.

Rackbeat februari 23, 2024

Så ser Wilsons formel ut 

Wilsons formel tar hänsyn till tre huvudkomponenter för att beräkna den optimala beställningsstorleken:

  • Årlig förbrukning (D): Den totala mängden av en vara som förväntas användas eller säljas under ett år.
  • Beställningskostnader (S): Kostnader kopplade till att lägga en beställning, oavsett beställningens storlek. Detta kan inkludera administration, frakt och hantering.
  • Lagerkostnader (H): Kostnader kopplade till att förvara en enhet av varan i lager under ett år, inklusive lagerutrymme, försäkring och föråldring.

Formeln ser ut så här:

 

EOQ = √(2DS/H)

Där:

EOQ – är den ekonomiska beställningsstorleken.

D – är den årliga efterfrågan.

S – är beställningskostnaderna per beställning.

H – är lagerkostnaderna per enhet per år.

 

Fördelar med att använda Wilsons formel

  • Minskning av totala lagerkostnader: Hjälper till att hitta den mest kostnadseffektiva balansen mellan beställnings- och lagringskostnader.
  • Förbättrad lagerstyrning: Säkerställer att företaget varken har för mycket eller för lite lager, vilket optimerar lagerhållningen.
  • Stödjer beslutsfattande: Ger en konkret, datadriven grund för inköpsbeslut.
  • Integration med moderna lagerhanteringssystem som Rackbeat:

Även om Wilsons formel erbjuder en solid utgångspunkt för att beräkna den ekonomiska beställningsstorleken, är verkligheten ofta mer komplex, och företag kan dra nytta av att integrera dessa beräkningar med ett avancerat lagerhanteringssystem som Rackbeat.

Rackbeat kan hjälpa till att ytterligare automatisera och finjustera processen genom att ta hänsyn till variabler och realtidsdynamik, såsom säsongsmässiga variationer i efterfrågan, leverantörers leveranstider och förändringar i kostnader. 

Detta säkerställer att företag inte bara baserar sina inköpsstrategier på historiska data och matematiska modeller, utan också på aktuell insikt och marknadsdynamik.

 Genom att kombinera den klassiska tillvägagångssättet som Wilsons formel erbjuder med de avancerade funktionerna i ett lagerhanteringssystem som Rackbeat, kan företag uppnå en mer exakt, flexibel och effektiv lagerstyrning.

Tillbaka till ordboken