Wilsons formel

Wilsons formel, også kjent som den økonomiske bestillingsstørrelsesmodellen (Economic Order Quantity, EOQ), er en matematisk formel som brukes for å bestemme den ideelle bestillingsstørrelsen, som minimerer de totale kostnadene ved lagerhold, inkludert bestillingskostnader og lagringskostnader. Denne formelen er et viktig verktøy innen lagerstyring og innkjøpsplanlegging, da den hjelper bedrifter med å oppnå en balanse mellom å ha tilstrekkelig lager for å møte etterspørselen og minimere kostnadene ved å holde dette lageret.

Rackbeat februar 1, 2024

Slik ser Wilsons formel ut

Wilsons formel tar hensyn til tre hovedkomponenter for å beregne den optimale bestillingsstørrelsen:

Årlig forbruk (D): Det totale antallet av en vare som forventes brukt eller solgt over et år.

Bestillingskostnader (S): Kostnader forbundet med å plassere en bestilling, uavhengig av bestillingens størrelse. Dette kan inkludere administrasjon, frakt og håndtering.

Lagringskostnader (H): Kostnader forbundet med å lagre en enhet av varen på lager i et år, inkludert lagerplass, forsikring og forringelse.

Formelen ser slik ut:

EOQ = √(2DS/H)

Hvor:

EOQ – er den økonomiske bestillingsstørrelsen.

D – er den årlige etterspørselen.

S – er bestillingskostnadene per bestilling.

H – er lagringskostnadene per enhet per år.

 

Fordeler ved å bruke Wilsons formel

Redusering av totale lagerkostnader: Hjelper med å finne den mest kostnadseffektive balansen mellom bestillings- og lagringskostnader.

Forbedret lagerstyring: Sikrer at bedriften verken har for mye eller for lite lager, noe som optimaliserer lagerbeholdningen.

Støtter beslutningstaking: Gir et konkret, datadrevet grunnlag for innkjøpsbeslutninger.

 

Integrasjon med moderne lagerstyringssystemer som Rackbeat

Selv om Wilsons formel tilbyr et solid utgangspunkt for å beregne den økonomiske bestillingsstørrelsen, er virkeligheten ofte mer kompleks, og bedrifter kan dra nytte av å integrere disse beregningene med et avansert lagerstyringssystem, som Rackbeat.

Rackbeat kan bidra til å automatisere og finjustere prosessen ytterligere, ved å ta hensyn til variabler og dynamikker i sanntid, som sesongmessige variasjoner i etterspørselen, leverandørers leveringstider og endringer i kostnader.

Dette sikrer at bedrifter ikke bare baserer sine innkjøpsstrategier på historiske data og matematiske modeller, men også på aktuell innsikt og markedsdynamikker.

Ved å kombinere den klassiske tilnærmingen som Wilsons formel tilbyr, med de avanserte funksjonene i et lagerstyringssystem som Rackbeat, kan bedrifter oppnå en mer nøyaktig, fleksibel og effektiv lagerstyring.

Tilbake til ordboken