QR-kod

Quick Response-kod (QR-kod) är en matris-streckkod eller tvådimensionell streckkod som består av svarta kvadrater ordnade på ett kvadratiskt rutnät på en vit bakgrund. QR-koder kan lagra en bred variation av information och läsas snabbt av en QR-skanner eller en smartphone-kamera, vilket gör dem extremt användbara för snabb och enkel delning av information.

Rackbeat februari 7, 2024

QR-koden är överallt idag

Quick Response-koder, allmänt kända som QR-koder, utvecklades ursprungligen för att spåra komponenter inom bilindustrin, men deras användning är nu utbredd inom många olika sektorer. Dessa koder kan innehålla information som text, URL:er, kontaktuppgifter eller till och med Wi-Fi-nätverksåtkomst. På grund av deras förmåga att snabbt koda och avkoda information har QR-koder blivit ett populärt verktyg inom marknadsföring, lagerhantering och mobil betalning. 

Inom lagerhantering kan QR-koder spela en viktig roll genom att förbättra effektiviteten och noggrannheten. Genom att använda QR-koder på produkter, hyllor eller lagerlådor kan företag snabbt spåra och lokalisera varor inom lagret. Detta bidrar till snabbare lagerinventering, minskning av fel och förbättrad lagerhantering.

Tillbaka till ordboken