Påfyllning

Påfyllning är den regelbundna tillförseln av varor till lagret för att upprätthålla en optimal lagerhållning. Påfyllning är avgörande för att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med varor i lager för att möta efterfrågan och undvika slutsålda produkter.

Rackbeat februari 13, 2024

Påfyllning har direkt påverkan på verksamheten 

Påfyllning, även känd som replenishment, är en essentiell komponent i lagerhantering som direkt påverkar kundupplevelsen och företagets lönsamhet. En väl genomförd påfyllningsstrategi säkerställer att produkter ständigt är tillgängliga för kunder, samtidigt som man undviker att bygga upp ett onödigt stort lager, vilket kan leda till ökade kostnader. 

Påfyllningsprocesser kan variera avsevärt beroende på företagets storlek, produkttyp och försäljningsmönster. De kan omfatta både manuella och automatiserade system som övervakar lagerbehållningar och bestämmer när och hur mycket som ska beställas om.

 

Fyll på ditt varulager med Rackbeats påminnelser om nybeställning

Rackbeat erbjuder en konkret lösning för påfyllning. Man kan nämligen få automatiska påminnelser om nybeställning baserat på en definierad minimilagerhållning för ens produkter. Detta hjälper till att komma ihåg att beställa nya varor hem, så påfyllningsprocessen inte stannar av och risken för varubrist minimeras. Dessutom kommer Rackbeats realtidsuppdateringar av varulagret att hjälpa till att effektivisera företagets påfyllningsprocesser, eftersom behovet av brådskande beställningar och dyra expressleveranser minskas när man alltid har koll på varulagret.

Tillbaka till ordboken