Orderhantering

Orderhantering innefattar de processer och system som ett företag använder för att effektivt hantera hela livscykeln för en kundorder. Detta sträcker sig från det ögonblick en order tas emot, genom orderbehandling, plockning, packning, frakt, och till sist uppföljning på kundnöjdheten. En effektiv orderhantering säkerställer att kunderna får rätt produkter vid rätt tid och pris, vilket bidrar till en positiv kundupplevelse och ökar sannolikheten för återköp.

Rackbeat mars 28, 2024

De 5 stadierna av effektiv orderhantering

Orderhanteringsprocessen involverar flera steg:

  1. Ordermottagning: Insamling av kundorder genom olika kanaler såsom online, telefon eller personlig försäljning.
  2. Orderbearbetning: Verifiering av orderdetaljer och tillgänglighet av varor, samt reservering av lagerbehållning.
  3. Plock och Pack: Fysisk samling av de beställda varorna från lagret och förberedelse för frakt.
  4. Frakt: Skickande av ordern till kunden genom valda fraktmetoder.
  5. Uppföljning: Övervakning av leveransstatus och hantering av eventuella returer eller kundklagomål.

 

Fördelarna med effektiv orderhantering

  1. Förbättrad kundnöjdhet: Snabb och korrekt orderuppfyllelse leder till högre kundnöjdhet.
  2. Ökad effektivitet: Automatisering av orderprocesser minskar manuellt arbete och fel.
  3. Bättre lagerhantering: Effektiv orderhantering säkerställer optimal användning av lagerbehållning och minskar onödiga lager.
  4. Stärkt rykte: Pålitlig och konsekvent orderuppfyllelse stärker företagets varumärke.

 

Rackbeats orderhantering

Rackbeat erbjuder en omfattande lösning för orderhantering, som integreras nära med lagerhanteringsfunktionerna för att säkerställa en smidig orderbehandlingsprocess. Med Rackbeats plattform kan företag få översikt och kontroll över många av de steg som är involverade i orderhanteringen, från ordermottagning till frakt. Detta inkluderar realtidsuppdateringar om lagerbehållningar, vilket säkerställer att säljteamet endast säljer varor som faktiskt finns i lager, och hjälper till att förhindra situationer där varor säljs ut.

Rackbeat ger också verktyg för effektiva plock- och packprocesser, inklusive skapande av plocklistor och packsedlar, som minimerar risken för fel under orderbearbetningen. Dessutom stödjer systemet en integration med flera fraktsystem, vilket gör det möjligt för företag att välja den mest effektiva fraktmetoden baserat på orderns storlek, destination och kundens preferenser samt spåra ordern efter att den har lämnat lagret.

Tillbaka till ordboken