Materialhantering

Materialhantering är processen där ett företag tar emot, lagrar, flyttar och hanterar alla typer av material inom lagerområdet. Effektiv materialhantering är avgörande för att minimera spill i produktionen, öka effektiviteten i orderhanteringen och förbättra arbetsmiljön.

Rackbeat februari 18, 2024

Materialhanteringen är en viktig del av din lagerstyrning och produktion 

Materialhantering spelar en central roll i lagerstyrning och logistik. Den omfattar flera nyckelkomponenter såsom mottagning av varor, lagerförvaring, intern transport, plock och pack, samt kvalitetskontroll. Korrekt hantering av material säkerställer att de rätta materialen är tillgängliga vid rätt tidpunkt och plats, vilket är avgörande för att uppnå en effektiv produktionslinje. En integrerad del av materialhanteringen är att optimera lagrets layout så att varor kan lagras och flyttas på det mest effektiva sättet. Detta kan innebära allt från att planera den bästa rutten för transport inom lagret till att organisera varor efter frekvens av användning eller storlek. Effektiv materialhantering är inte bara essentiell för att säkerställa en problemfri daglig drift, utan det är också en strategisk fördel som kan leda till lägre kostnader, högre produktivitet och bättre kundnöjdhet.

 

Rackbeats hjälp med materialhanteringen 

Rackbeat’s lagerhanteringslösning är utformad för att förbättra och förenkla många processer inom materialhantering. Man har möjlighet att hålla koll på sina råmaterial vid godsmottagningen, medan varorna ligger i lagret med realtidsuppdateringar av varulagret, och efter att varorna har sålts med spårning av batch– och serienummer.

Tillbaka till ordboken