Materialhåndtering

Materialhåndtering er prosessen hvor en bedrift mottar, lagrer, flytter og styrer alle typer materialer innenfor lagerområdet. Effektiv materialhåndtering er avgjørende for å minimere svinn i produksjoner, øke effektiviteten i ordrehåndteringen og forbedre arbeidsmiljøet.

Rackbeat januar 29, 2024

Materialhåndteringen er en viktig del av din lagerstyring og produksjon

Materialhåndtering spiller en sentral rolle i lagerstyring og logistikk. Den omfatter flere nøkkelkomponenter som mottak av varer, lagerlagring, intern transport, plukking og pakking, samt kvalitetskontroll. Korrekt håndtering av materialer sikrer at de riktige materialene er tilgjengelige på det rette tidspunktet og stedet, noe som er avgjørende for å oppnå en effektiv produksjonslinje.

En integrert del av materialhåndteringen er å optimalisere lagerets layout, slik at varer kan lagres og flyttes på den mest effektive måten. Dette kan innebære alt fra å planlegge den beste ruten for transport på lageret til å organisere varer etter frekvens av bruk eller størrelse.

Effektiv materialhåndtering er ikke bare avgjørende for å sikre en problemfri daglig drift, men det er også en strategisk fordel som kan føre til lavere kostnader, høyere produktivitet og bedre kundetilfredshet.

 

Rackbeats hjelp til materialhåndteringen

Rackbeats lagerstyringsløsning er utviklet for å forbedre og forenkle mange prosesser innenfor materialhåndtering. Du har mulighet til å holde øye med dine råmaterialer ved varemottak, mens varene ligger på lageret med sanntidsoppdateringer på varebeholdningen og etter at varene er solgt med batch– og serienummersporing.

Tilbake til ordboken