CRM (Customer Relationship Management)

CRM, eller Customer Relationship Management, är en strategi för hantering av en organisations interaktioner med nuvarande och potentiella kunder. Det använder dataanalys om kunders historik med företaget för att förbättra affärsrelationer, specifikt fokuserat på kundtillfredsställelse och -lojalitet, vilket i slutändan bidrar till ökad försäljning och tillväxt.

Rackbeat mars 15, 2024

CRM och lagerhantering

CRM-system hjälper till att samla in kunddata från olika kanaler, eller kontaktpunkter, mellan kunden och företaget, som t.ex. företagets webbplats, telefon, e-post, livechatt, marknadsföringsmaterial och sociala medier. Dessa system kan också ge anställda detaljerad information om kunders personliga information, köphistorik, köppreferenser och oro.

Hos Rackbeat förstår vi vikten av effektiv kundinteraktion och -hantering, som är hörnstenen i varje framgångsrikt företag. Vårt lagerhanteringssystem kan faktiskt integreras med olika CRM-system från tredjepartsintegrationsbyggare. Detta säkerställer att alla relevanta medarbetare har uppdaterad information om kundbeteende, lagerhantering, preferenser, lagerstatus och orderhistorik, vilket möjliggör för företag att erbjuda personlig kundservice och optimera försäljningsprocesser.

Tillbaka till ordboken