Batchspårning

Batchspårning, avser processen för att spåra rörelsen av en grupp varor som tillverkats eller behandlats samtidigt under enhetliga förhållanden. Detta koncept är särskilt viktigt inom industrier där kvalitetskontroll, spårbarhet och efterlevnad av regleringar är avgörande, såsom inom livsmedels-, läkemedels- och kemikalieindustrin. Batchspårning möjliggör spårning och identifiering av specifika partier av produkter i händelse av återkallelser, kvalitetskontrollundersökningar eller för att uppfylla lagstiftande krav.

Rackbeat april 6, 2024

Rackbeats batchspårning

Rackbeats lagersystem stöder batchspårning, vilket är avgörande för företag som måste följa strikta kvalitets- och säkerhetsstandarder. Med Rackbeat kan företag enkelt spåra och hantera partier av produkter genom hela försörjningskedjan – från produktion till leverans till slutkund.

Detta möjliggör en hög grad av spårbarhet, vilket är avgörande för effektiv hantering av återkallelser eller problem med kvalitetskontroll. Till exempel, om ett fel upptäcks i ett specifikt parti, kan Rackbeats system snabbt identifiera och isolera de berörda produkterna, vilket minimerar problemets omfattning.

Dessutom hjälper batchspårningsfunktionen i Rackbeat företag att förbättra sin lagerhantering genom att tillhandahålla detaljerad insikt i bäst före-datum, produktiondatum och rörelsehistorik. Detta kan bidra till mer exakt lagerplanering, bättre utnyttjande av lagerutrymme och minskning av svinn.

Tillbaka till ordboken