Batchsporing

Batchsporing refererer til prosessen med å spore bevegelsen av en gruppe varer som er produsert eller behandlet samtidig under like forhold. Dette konseptet er spesielt viktig i industrier der kvalitetskontroll, sporbarhet og overholdelse av reguleringer er avgjørende, som for eksempel i matvare-, legemiddel- og kjemikalieindustrien. Batchsporing muliggjør sporing og identifisering av spesifikke partier av produkter i tilfeller med tilbakekallinger og kvalitetskontrollundersøkelser, eller for å oppfylle lovgivningsmessige krav.

Rackbeat mars 3, 2024

Rackbeats batchsporing

Rackbeats lagerstyringssystem støtter batchsporing, noe som er avgjørende for bedrifter som må overholde strenge kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Med Rackbeat kan bedrifter enkelt spore og administrere partier av produkter gjennom hele forsyningskjeden – fra produksjon til levering til sluttbrukeren.

Dette muliggjør en høy grad av sporbarhet, noe som er avgjørende for effektiv håndtering av tilbakekallinger eller problemer med kvalitetskontroll. For eksempel, hvis en defekt oppdages i et bestemt parti, kan Rackbeats system raskt identifisere og isolere de berørte produktene, noe som minimerer omfanget av problemet.

I tillegg hjelper batchsporingsfunksjonen i Rackbeat bedrifter med å forbedre deres lagerstyring ved å gi detaljert innsikt i utløpsdatoer, produksjonsdatoer og bevegelseshistorikk. Dette kan bidra til mer nøyaktig lagerplanlegging, bedre utnyttelse av lagerplass og reduksjon av avfall.

Tilbake til ordboken