Äldre lager

Äldre lager: Lagerinnehåll som har legat på lagret under en längre tid än önskad period. Äldre lager, även känt som dödlager eller överskottslager, kan binda kapital, ta upp utrymme och leda till ytterligare kostnader för företaget.

Rackbeat januari 21, 2024

Effektiv lagerhantering håller nere det äldre lagret

Der äldre lagret representerar de varor som inte har varit föremål för försäljning eller användning inom en viss tidsram. Detta kan vara ett resultat av överskattning av efterfrågan, föråldring av produkter eller förändringar i marknadstrender. Äldre lager kan skapa betydande utmaningar för ett företag, eftersom det inte bara tar upp lagerutrymme som kunde ha använts för mer lönsamma varor, men också kan leda till förlorat kapital och ökade kostnader kopplade till lagerhållning och föråldring. För att effektivt hantera problemet med äldre lager är det viktigt för företag att implementera en robust lagerhanteringsstrategi. Detta kan inkludera regelbundna genomgångar av lagerinnehållet, identifiering av långsamt rörliga varor och initiering av åtgärder för att minska överskottslager, såsom försäljningsfrämjande åtgärder, rabatter eller till och med utfasning av vissa produkter.

 

Rackbeats rapporter hjälper till att hålla nere det äldre lagret

Rackbeats lagerhanteringssystem kan hjälpa företag att identifiera och minska det äldre lagret genom detaljerade lageranalyser och rapporter. Med dessa kan företag övervaka varornas omsättningshastigheter, vilket gör det möjligt för dem att prioritera de äldre varorna först. Detta möjliggör för företagen att fatta proaktiva beslut och minimera de negativa effekterna av äldre lager på deras verksamhet och lönsamhet.

Tillbaka till ordboken