Overskuddslager

Overskuddslager: Lagerbeholdning som har ligget på lageret i lengre tid enn den ønskede perioden. Overskuddslager, også kjent som dødt lager eller overskuddslager, kan binde kapital, ta opp plass og føre til ytterligere kostnader for bedriften.

Rackbeat april 24, 2024

Effektiv lagerstyring holder overskuddslageret nede

Overskuddslager  representerer de varene som ikke har vært gjenstand for salg eller bruk innenfor en bestemt tidsramme. Dette kan være et resultat av overestimering av etterspørselen, foreldelse av produkter eller endringer i markedstrender. Overskuddslager kan skape betydelige utfordringer for en bedrift, ettersom det ikke bare tar opp lagerplass som kunne vært brukt til mer lønnsomme varer, men også kan føre til tapt kapital og økte kostnader forbundet med lagring og foreldelse.

For å håndtere problemet med overskuddslager effektivt, er det viktig for bedrifter å implementere en robust lagerstyringsstrategi. Dette kan inkludere regelmessige gjennomganger av lagerbeholdningen, identifisering av langsomt bevegelige varer og iverksettelse av tiltak for å redusere overskuddslager, som salgskampanjer, rabatter eller til og med utfasing av visse produkter.

 

Rackbeats rapporter hjelper med å holde overskuddslager nede

Rackbeats lagerstyringssystem kan hjelpe bedrifter med å identifisere og redusere overskuddslager gjennom detaljerte lageranalyser og rapporter. Med disse kan bedrifter overvåke varenes omsetningshastigheter, slik at det er mulig å prioritere å få ut de gamle varene først. Dette gjør det mulig for bedriftene å ta proaktive beslutninger og minimere de negative effektene av overskuddslager på deres drift og lønnsomhet.

Tilbake til ordboken