ABC-analys

ABC-analys är en lagerhanteringsmetod som kategoriserar lagerbehållningar baserat på deras betydelse och värde för företaget. Denna metod bygger på Pareto-principen, som ofta refereras till som 80/20-regeln, där en liten andel av varorna (A-varor) står för en stor del av företagets totala värde. Lagerbehållningarna delas vanligtvis in i tre kategorier:

A-varor: En liten grupp av varor som står för den största delen av företagets värde eller omsättning. Dessa varor kräver noggrann uppmärksamhet och hantering.

B-varor: Varor som står för en måttlig del av företagets värde. Dessa kräver en balanserad approach till lagerhantering.

C-varor: En stor grupp av varor som står för en liten del av företagets totala värde. Dessa varor kräver mindre uppmärksamhet jämfört med A- och B-varor.

Rackbeat februari 15, 2024

Så kan Rackbeat stödja din ABC-analys

Med Rackbeat kan företag enkelt kategorisera sina lagerbehållningar i A, B och C-grupper baserat på olika kriterier som försäljningsvolym, omsättningshastighet eller bruttovinst. Det går att dra historiska rapporter för inköpen, order, försäljningen. Dessa ger en klarare förståelse för vilka varor som kräver mer fokus och noggrannare hantering samt hjälper till att optimera lagerbehållningsnivåerna.

Dessutom stöder Rackbeats system automatiserade påminnelser för återbeställning  och lagerallokering, vilket säkerställer att A-varor alltid är tillgängliga för att möta kundefterfrågan, samtidigt som överlager av mindre kritiska C-varor undviks. Detta förbättrar inte bara företagets operativa effektivitet utan bidrar även till bättre kapitalanvändning och förbättrad kundnöjdhet.

Genom att implementera ABC-analys genom Rackbeat kan företag uppnå en mer målinriktad och effektiv lagerhantering, som stöder deras övergripande affärsmål och tillväxtstrategier. Rackbeat är därför en värdefull partner för företag som vill optimera sin lagerhantering och uppnå bättre finansiella resultat.

Tillbaka till ordboken